Mässa på Camp Victoria

Lördagens mässa var ett av många steg i KS 20:s övertagande av Camp Victoria och verksamheten för den svenska kontingenten. Mässan var välbesökt, stämningsfull och ett fint tillfälle för pastor Magnus Sälde att lämna över till den nya pastorn Kristina Lundberg.

Pastorerna Kristina Lundberg och Magnus Sälde under överlämningsmässan. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Pastor Kristina Lundberg välkomnar och delar ut psalmbok till mässdeltagare.
Pastor Kristina Lundberg välkomnar och delar ut psalmbok till mässdeltagare. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Pastor Kristina Lundberg välkomnar och delar ut psalmbok till mässdeltagare. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Redan en halvtimme före gudstjänsten började det strömma till mässbesökare. Stämningen var god, samtalen och ämnena var många och i vissa fall med ett visst mått av sentimentalitet. Det var ju den sista mässan på Camp Victoria för soldaterna från KS 19 före hemfärd. Den sista veckan är det många sista gången tillfällen och just den sista gudstjänsten är speciell och fylld av känslor.

Det finns ingen kyrkbacke att samlas på före och efter gudstjänsten men väl en kapellkulle med ett klocktorn i nära anslutning. Tjänsten som klockare utförs enligt tradition av förbandets auditör, dvs förbandschefens juridiske rådgivare.

Mässan var traditionsenlig med fokus på överlämnande av det kyrkliga ansvaret till KS 20:s pastor Kristina Lundberg. Själva tecknet för överlämningen var att Magnus lämnade över mobiltelefonen till Kristina för att alltid vara kontaktbar för alla soldater och chefer.

Efter psalmer och textläsning höll Camp Victorias nya pastor en betraktelse kring bibeltexten, Den barmhärtiga Samariern. En betraktelse som hade tydliga kopplingar till alla inom den svenska kontingenten och deras verksamhet i Kosovo. Även förbönen var ämnad till den svenska kontingenten, dess uppgifter under tiden fram tills vi åter möter våra nära och kära efter slutförd mission.

Efter nattvard avslutades ceremonin och de bägge pastorerna bjöd samtliga till kyrkkaffe i stabshuset samt en önskan om välbesökta kommande gudstjänster på Camp Victoria.