Logistiken i centrum

För en tid sedan samlades representanter för logistikfunktionen inom hela NordicBattlegroup i Enköping för att genomföra en så kallad "Logistic Workshop".

Hundratals ton utrustning ska transporteras om NBG sätts in. Rune Haugsvaer, major i norska armén, berättar om vad den norska hamnenheten klarar av. Foto: Freddy Jönsson/Försvarsmakten

– Personkontakter och personliga nätverk är avgörande för logistiken, särskilt i snabba lägen. Därför ville vi samla representanter för alla förbandsenheter inom NBG i ett tidigt skede, berättar överstelöjtnant Mikael Dahlin, som är stridsgruppens logistikchef.

Främst deltog personal som arbetar med logistik, alltså förnödenhetsförsörjning, reparation och underhåll, transporter och sjukvårdstjänst men också andra berörda inom NBG:
– Ett av syftena med dagen var att från NBG:s högkvarter, FHQ, förmedla logistikkonceptet till alla berörda, säger Mikael Dahlin.

Om NBG under sin beredskap första halvåret 2011 sätts in är det mängder med materiel som ska till fraktas till insatsområdet:
– Det handlar om hundratals ton, säger Mikael Dahlin. Därför gäller det att vi har koll på vad vi gör.