Livräddande lektioner

Det är med stor förväntan som eleverna möter upp de svenska soldaterna, som ska ge dem en utbildning om risker med minor och andra oexploderade objekt, så kallade blindgångare. Alla elever i tredje eller fjärde klass får denna livräddande utbildning av EOD-grupper, Explosive Ordnance Disposal från KFOR, Kosovo Force.

EOD-teamet är alltid välkomna till skolorna med sin livräddande minutbildning. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Med stor elevaktivitet och lekar skapar EOD-teamet förståelse hos eleverna om minolyckors konsekvenser.
Med stor elevaktivitet och lekar skapar EOD-teamet förståelse hos eleverna om minolyckors konsekvenser. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Med stor elevaktivitet och lekar skapar EOD-teamet förståelse hos eleverna om minolyckors konsekvenser. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

I dag besöker de svenska ammunitionsröjarna skolan Fan Noli som ligger i bergsbyn Marec. Byn ligger på nästan 1 100 meters höjd. Det är minus 6 grader, några centimeter snö ligger på marken och vi kör försiktigt upp på den smala, slingrande och enda vägen till byn. I området finns det många blindgångare från kriget efter intensiva strider på marken och omfattande flygbombningar.

När vi kliver in i klassrummet står alla elever upp och hälsar artigt. Vi möts av värmen från nyfikna elever samt från kaminen som brinner intensivt. Den är klassrummets enda värmekälla. Det är varmt längst fram och betydligt kallare längst bak i rummet.  

Skolan har ca 40 elever från första till nionde klass och i dag ska 10-12 åringarna få sin MRE-utbildning, Mine Risk Education av EOD-gruppen.
– MRE-utbildningen gör verkligen skillnad, vi känner att vi räddar liv och minskar olyckor berättar gruppchefen. Under en period tog man bort den obligatoriska MRE-utbildningen i Kosovo och ganska snabbt ökade antalet minolyckor med barn. När utbildningen återupptogs minskade olyckorna.

Barnen lär sig hur de känner igen en mina, hur de ska agera när de ser en mina, skyltar och tecken samt i vilka områden det kan finnas minor och blindgångare. Elevaktiviteten är hög och gruppen hanterar de pedagogiska greppen med stor framgång. Tolken Arlinda säkerställer med stort engagemang och glädje att budskap, frågor och svar kommuniceras utan missförstånd.

–  Inte röra, inte kasta, inte trampa och inte sparka på minan säger barnen i talkör. Nästa ramsa är Stanna. Se dig omkring, minns platsen. Vänd dig om, gå samma väg tillbaka. Berätta för en lärare, föräldrar eller en annan vuxen.

Genom olika övningar får barnen känna på hur det är att kasta boll eller knyta skor med bara en hand, ett öga eller stå på ett ben. De lär sig att vara försiktiga och vilka konsekvenser en minolycka kan få. Det är en verklighet långt ifrån den som svenska barn växer upp i.

Varje dag hittas minor eller oexploderade objekt som oskadliggörs av KFOR:s EOD-grupper. Sverige har genom KS 20 två EOD-omgångar på plats i Pristinaområdet för att rädda, röja och utbilda egen personal samt invånare i Kosovo.