Försvarspolitiker från EU på svenskt besök

Under två dagar har Sverige gästats av 27 ledande försvarspolitiker. Var och en ordförande i försvarsutskotten hos EU:s medlemsländer.

General Håkan Syrén, ordförande i EU:s militärkommitté, trea från höger i främre raden, tillsammans med EU:s militära toppolitiker. Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

Värd för konferensen var Anders Karlsson (S), ordförande i det svenska försvarsutskottet. Förste huvudtalare försvarsminister Sten Tolgfors, som presenterade det svenska ordförandeskapet inom ESDP-området.
  En given huvudperson var general Håkan Syrén, Sveriges tidigare ÖB. Så sent som i förra veckan tillträdde Syrén befattningen som Chairman of the European Union Military Committée (CEUMC), alltså ordförande i EU:s militärkommitté.
  Håkan Syrén är utsedd till sin treåriga befattning av de 27 medlemsländerna i EU. En huvuduppgift är det som kallas force generation, att få bitar från många länder att i fredsbefrämjande syfte bilda militärt starka enheter.
 

Besöket inleddes på söndagseftermiddagen med ett välkomnande på Karlbergs Slott och avslutades ett dygn senare med en konferens i Riksdagshuset, gamla 1:a kammarsalen.
  Civilmilitär samverkan fanns på en komprimerad dagordning i likhet med en genomgång av den pågående EU-insatsen Atalanta utanför Somalias kust. Talare här var chefen för EU:s civila operationer Kees Klompenhouwer, respektive den operativa befälhavaren för EU:s marina antipiratoperation ATALANTA, konteramiralen Peter D Hudson (Operational Commander of EUNAVFOR)
  Vice ordförande i det svenska försvarsutskottet, Rolf Gunnarsson (M):
– Oerhört givande dagar. Möten av det här slaget kan inte överskattas. Det handlar inte minst om en kulturell förståelse som sällan eller aldrig går att uppnå via pappersunderlag eller diskussioner på distans.