Konferens om civilt meritvärde

Försvarsmakten arrangerar med Fallskärmsjägarklubben, Kustjägarveteranerna och Militärtolkarna onsdagen den 11 november en konferens om civilt meritvärde på Karlbergs Slott.

– Attraktionskraft och civilt meritvärde är en mycket viktig fråga för dagens Försvarsmakt. Tillsammans med näringsliv och övriga samhället hoppas jag att vi kan utveckla samverkansformer som gör Försvarsmakten till en av de mest attraktiva arbetsgivarna i framtiden, säger överbefälhavare Sverker Göranson.

Förutom ÖB medverkar bland andra Håkan Jevrell, statssekreterare på Försvarsdepartementet, Anders Svärd, ordförande Pliktutredningen samt representanter från Försvarsutskottet, fackförbund och näringsliv.