Kadetter lär av Bosnien

En resa till Bosnien innebar nya insikter om både kriget i landet och om de fredsbevarande insatsernas betydelse för de 110 kadetter som går specialistofficersutbildningen vid Militärhögskolan Halmstad.

I Srebrenica besöktes bland annat kyrkogården där man kan hitta en namntavla över mördade. Foto: Försvarsmakten/Oskar Eckerbom

– Vi kallar det ”målbildsresa”, säger Ulf Staveryd, chef för utbildningsavdelningen. Vi besöker olika platser som varit drabbade av kriget för att bättre förstå hur det gick till och vad som hände. De studerande får också insikter om vad som kan hända under en mission, och vad det internationella samfundet har för roll.
Resan genomfördes en vecka i november i form av en fältövning. Syftet var att omsätta höstens studier i statsvetenskap, ledarskap och krigsvetenskap/taktik i olika moment, detta i ett land som nyligen varit drabbat av krig och där olika internationella organisationer verkat och verkar.
Under resan besökte kadetterna olika strategiska platser under Bosnienkriget, bland annat Sarajevo, Srebrenica och Vares (den plats där svenska soldater i en mission hamnade mitt emellan de stridande parterna).
– Kriget i Bosnien präglades av oerhört många fall av brott mot mänskligheten, säger Christian Fasth, en av kadetterna som var med. Det satte ton på de olika stationerna som i många fall kändes tunga men samtidigt mycket viktiga att lära sig av för att det aldrig mer ska kunna hända igen.

Oväntad överraskning

Kadetterna hade själva fått en gruppuppgift att redovisa en viss händelse under kriget just på den exakta platsen som den utspelade sig på under kriget, genom att själva ta fram fakta om händelsen och sätta in den i ett strategiskt sammanhang.
– Det var definitivt ett bättre sätt att lära sig än om en lokal turistguide stått och föreläst utantill, säger Filip Nylund. Vi fick kunskaper om detta krig som vi annars inte hade kunnat läsa oss till.
En oväntad överraskning under resan inträffade i Vares, där kadetterna och lärarna fick träffa en av de bosniska män som satt fångna i skolan under kriget.
– Han berättade att den svenska FN-bataljonen räddade livet på honom, och hela hans ansikte utstrålade tacksamhet, berättar Christian Fasth. Det ögonblicket lämnade ingen oberörd.
– Det var en mycket givande resa, säger Filip Nylund. Det mod och den handlingskraft som de svenska soldaterna visade i en mycket pressad situation var inspirerande för många av oss. Resan var särskilt givande för de kadetter som inte haft möjligheten att göra utlandstjänst och upplevt hur destruktivt ett krig kan vara för ett land.