Jägartjänst på hög nivå

Höstens bergsutbildning har nått sitt slut. Vintern har kommit till Arvidsjaur och bergsjägarplutonen övar fast och rörlig spaning i väntan på vinterns bergsutbildning som bland annat kommer att starta med framryckningsteknik på alpina skidor.

Klättring med fasta rep på glaciär. Foto: Carl-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Linbana över bäckravin.
Linbana över bäckravin. Foto: Carl-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Bergsplutonen på Kebnekaises nordtopp 2097 meter över havet.
Bergsplutonen på Kebnekaises nordtopp 2097 meter över havet. Foto: Carl-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Linbana över bäckravin. Foto: Carl-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Bergsplutonen på Kebnekaises nordtopp 2097 meter över havet. Foto: Carl-Johan Olofsson/Försvarsmakten

Bergsutbildningen under barmarksdelen har detta år genomförts i tre utbildningsblock under fem veckor: grundkurs klippa, fasta installationer, grundkurs berg. Utbildningsblocken har först riktat in sig på rörelseteknik och säkerhetsmedvetande för att därefter stegras till taktiska genomföranden med full utrustning.Under grundkurs klippa är huvudmålen att soldaten enskilt samt i grupp skall kunna passera en klippa genom firning och klippklättring i replag om två man. Utbildningen genomfördes på en mindre övningsklippa i närheten av Arvidsjaur för att senare avslutas på Dödlarsberget där firning och klättring kan genomföras med flera replängder.

Hög fysisk förmåga

Fasta installationer är ett utbildningsblock där gruppen lär sig bygga repbroar, linbanor, passage av bäckraviner och floddalar på ett säkert sätt i syfte att underlätta för en huvudstyrka som skall visas in. Grundkurs berg genomfördes i år i två perioder. Den första perioden gick i Hemavan där bergsjägarna fick utbildning i grunder bergstjänst som marschrutiner, bastjänst, marschplanering och orienterande utbildning på glaciär. Soldaterna visade prov på mycket hög fysisk prestationsförmåga i fält. Trots att kallfronter med åskväder passerade vid två tillfällen tillryggalades över 60 kilometer med cirka 3000 höjdmeter under fyra dagar med full utrustning, bårar och all övrig bergsutrustning.

Högalpin miljö

Den andra perioden av grundkurs berg genomfördes i Tarfalaområdet. Bergsjägarplutonen var nu väl förberedda på övning i högalpin miljö. Perioden inleddes med transport av utrustning och trupp med helikopter till Tarfala. Jägarbataljonen som har genomfört övningen vid sex tillfällen tidigare inleds alltid med helikoptertransport för att spara soldaternas stridsvärde så att energin kan nyttjas till utbildningen. Utbildningen kräver god fysik under långa marscher konstant i terräng där fallrisk råder vilket gör att fallskyddsutrustning hanteras och fokus får aldrig släppas.

Under första kvällen upprättades baslägret som består av självstadgande baslägertält vilka stormsäkrades. Enligt väderrapporten var en kallfront på väg in under veckan så redan andra dagen nyttjades till att genomföra en alpin tur över södra klippberget. Marschen innehöll en exponerad kamvandring för att därefter sätta upp tre passager med fasta rep. Slutet av turen innehöll en 50 meters firning och sedan marsch genom isfall över glaciärerna ned till Tarfala. Turen genomfördes på cirka 10 timmar vilket är snabbt och det märktes att all träning givit resultat.

Räddningsövning på glaciär

Den tredje dagen utvecklade sig intressant då utrustningen skulle få sättas på prov. Dagen startade med isutbildning på glaciären, soldaterna lärde sig att gå löpande säkring i sexmanna replag på is med 40 graders lutning. Därefter övades mannskapsdrag som är en räddningsövning av kamrat som fallit i en glaciärspricka. Övningen avslutades sedan med firning på brant is och marsch tillbaka till baslägret.

Övningen fortsatte med utbildning på klippa och bergssjukvårdstjänst. Plutonen genomförde under helgen en toppvandring till Kebnekaise som gick via östra leden där egna rep lades. Därefter genomfördes en så kallad kamvandring till Kebnekaises nordtopp, 2097 meter över havet.

Övningen för bergsjägarplutonen avslutades med ett sjukvårdsmoment där de fick transportera ned en soldat 20 kilometer till Nikkaluokta på bår. Marschen gick över Tarfalabäcken där en linbana upprättades för att kunna transportera över båren och soldaterna.

Motiverade soldater

Avslutningsvis kan jag konstatera att utbildningen under barmarksperioden blev en framgång. Utbildningen har kvalitetssäkrats och genomförts med en lämplig stegring av övningsmoment. En nivåhöjning har också skett i taktiskt uppträdande på patrull- och plutonsnivå i bergsterräng. Vi ser nu fram emot vårens bergsverksamhet då hela jägarbataljonssystemet skall utvecklas i insatser i bergsterräng. Det skall också tilläggas att vi har förmånen att få arbeta med duktiga och motiverade soldater. Samtliga befäl har bidragit med en stark insats under övningarna som nästan uteslutande skett under fältförhållanden med synnerligen växlande väder.

Se fler bilder från utbildningen.