Insamlingar blev moské i flyktingby

Den svensk-finska styrkan har satt upp en moské i flyktingbyn Molana Jalaledin Mohammad Balkh , en timmes resa norr om Mazar-e-Sharif.– Moskén betyder mer än livet, säger Lal Mohammad.

”Moskén är ovärderlig”, säger Lal Mohammad som tillsammans med dottern Nazie såg på när moskén byggdes. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Inredning, mattor, kuddar och annat levererades tillsammans med containrarna. Lokala snickare satte in inredningen.
Inredning, mattor, kuddar och annat levererades tillsammans med containrarna. Lokala snickare satte in inredningen. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Omkring 1 000 personer bor i flyktingbyn Molana Jalaledin Mohammad Balkhi – alla är fattiga.
Omkring 1 000 personer bor i flyktingbyn Molana Jalaledin Mohammad Balkhi – alla är fattiga. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Överste Olof Granander och högste imam vid Blå Moskén i Mazar-e-Sharif, Atikolla Ansari.
Överste Olof Granander och högste imam vid Blå Moskén i Mazar-e-Sharif, Atikolla Ansari. Foto: Antti Saarelma/Fincon
Inredning, mattor, kuddar och annat levererades tillsammans med containrarna. Lokala snickare satte in inredningen. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Omkring 1 000 personer bor i flyktingbyn Molana Jalaledin Mohammad Balkhi – alla är fattiga. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Överste Olof Granander och högste imam vid Blå Moskén i Mazar-e-Sharif, Atikolla Ansari. Foto: Antti Saarelma/Fincon

Flyktingarna som bott i Molana Jalaledin Mohammad Balkhi under en treårsperiod har varit på flykt i Iran och Pakistan i mellan 16 och 20 år.

Tre containrar från Camp Northern Lights sattes under söndagen ihop och kommer att fungera som moské. Det är samma typ av containrar som används som bostäder och kontor på Camp Northern Lights.  Det är genom olika insamlingar bland soldater och officerare i FS 17 som moskébygget gjorts möjligt. Förbandspastorn har samlat ihop pengarna och lagt till pengar från annat håll, till exempel gåvor.
– Det här gör att alla i FS 17 kan känna sig delaktiga i att moskén kommer till. Det känns bra tycker jag, säger förbandspastor Bo Ekstrand.

Det bor ungefär 150 familjer i Molana Jalaledin Mohammad Balkhi. Det betyder någonstans mellan 800 och 1 000 personer.
– Moskén är ovärderlig. Det är guds hus, säger Lal Mohammad.

Samtidigt säger han att livet i Molana Jalaledin Mohammad Balkhi är hårt. De flesta är arbetslösa. Tiden innan han och hans familj var tvungna att fly arbetade han som jordbrukare. Jorden kring Molana Jalaledin Mohammad Balkhi ser mager ut men den går att odla.
– Vi hoppas att vattenförsörjning går att ordna. Då skulle vi kunna börja odla, men vi har inga pengar. Vi behöver bevattningssystem och cisterner att samla vatten i, säger Lal Mohammad.

Under måndagen hölls en invigningsceremoni som gästades av Atikollah Ansari som är högsta imam på Blå Mosken i Mazar-e-Sharif.
– Tack, den här moskén kommer att bli en plats för barnen och en plats för dem att lära sig om islam.