Inget stöd till Skodas bilreklam

Försvarsmakten har inte på något sätt varit inblandad vid framtagningen av Skodas reklamfilm som de kallar Militär terrängbil.

Just nu rullar bilföretaget Skoda en reklamfilm där man får se ett antal uniformsklädda ”soldater” köra en bil av märket Skoda i skogen. Försvarsmaktens tillförordnade marknadschef, Magnus Tegsved, betonar att myndigheten inte står bakom eller har gett stöd till reklamfilmen.

- Vi blev tillfrågade ifall vi kunde låna ut uniformer, och det sa vi nej till. Det är något som vi för övrigt inte gör i några reklamsammanhang, säger han.

Inga medarbetare eller soldater från Försvarsmakten deltar i filmen, det är skådespelare som är utklädda till soldater. Uniformer och vapen har reklambyrån ordnat fram från privata företag.