Hund markerade möjlig förekomst av narkotika

På onsdagsförmiddagen markerade militärpolisens sökhund möjlig förekomst av narkotika i en av kasernerna på Blekinge flygflottilj, F 17, i Ronneby.

Militärpolisen genomför rutinmässiga kontroller av kaserner och byggnader på förband och under en av dessa upptäcktes något som kan liknas vid narkotikapreparat.

Polis tillkallades och utreder nu händelsen.