Hemvärnssoldater utbildas för att ingå i de Nationella skyddstyrkorna

Hemvärnet kommer de närmaste åren vara föremål för förändring. Nationella skyddsstyrkor ska inrättas med högre beredskap och kompetens, där delar av styrkan ska kunna agera inom några timmar. De framtida uppgifterna finns inom områdena; skydda, bevaka och ytövervaka.

Sjukvårdare jobbar hårt med att dra undan skadad soldat från pågående strid för fortsätt omvårdnad i skydd. Foto: Maria Claesson/Ing 2/Försvarsmakten
Hemvärnssoldater tränar att sätta åtsnörande förband på varandra med Combat Application Tourniquet.
Hemvärnssoldater tränar att sätta åtsnörande förband på varandra med Combat Application Tourniquet. Foto: Maria Claesson/Ing 2/Försvarsmakten
Skyttesoldater ur Höglandets insatskompani besvarar fiendens eld och samövar taktiskt omhändertagande i strid med delar ur sjukvårdsgruppen.
Skyttesoldater ur Höglandets insatskompani besvarar fiendens eld och samövar taktiskt omhändertagande i strid med delar ur sjukvårdsgruppen. Foto: Maria Claesson/Ing 2/Försvarsmakten
Personal ur insatskompaniets kokgrupp redo att servera lunch.
Personal ur insatskompaniets kokgrupp redo att servera lunch. Foto: Maria Claesson/Ing 2/Försvarsmakten
Hemvärnssoldater tränar att sätta åtsnörande förband på varandra med Combat Application Tourniquet. Foto: Maria Claesson/Ing 2/Försvarsmakten
Skyttesoldater ur Höglandets insatskompani besvarar fiendens eld och samövar taktiskt omhändertagande i strid med delar ur sjukvårdsgruppen. Foto: Maria Claesson/Ing 2/Försvarsmakten
Personal ur insatskompaniets kokgrupp redo att servera lunch. Foto: Maria Claesson/Ing 2/Försvarsmakten

Inom Norra Smålandsgruppens (NSG) upptagningsområde blev Höglandets insatskompani först ut med att utbildas inom Care under Fire och Taktiskt omhändertagande i strid i urban miljö. Ett fyrtiotal hemvärnssoldater tillbringade helgen under vecka 46 på Eksjö garnisons övningsfält, Ränneslätt. Utöver skyttesoldater och sjukvårdare ingick kokgrupp, hundförare, MC-ordonnans och transportgrupp i insatsövningen.

Under ledning av reservofficer Fredrik Persson startade lördagens övningsmoment med genomgång i sjukvårdsteori. Genomgående tema för dagen var taktiskt omhändertagande av extremitetsskador i strid. Den för hemvärnssoldaten nya sjukvårdutrustningen Combat Application Tourniquet (CAT), med arbetsnamn Tourniquen, presenterades. Hemvärnssoldaterna upplystes kring vikten av att som soldat snabbt göra sig en bild över skadeläget och att i första hand tänka och agera i termen - Stoppa Blödning! Till skillnad i en civil situation där stoppa blödning kommer först på tredje plats i Första hjälpens L A B C (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock). Informationsmaterialet från Försvarsmaktens Medicinska Centrum (FömedC), som låg till grund för Perssons föredrag, påvisade att agerandet att stoppa blödning har stor livsavgörande effekt i krig.

Soldaterna gavs möjlighet att praktisera egenskaperna för det åtsnörande förbandet Tourniquen på varandra. Med hjälp av pulsmätare genomfördes jämförelser i effektivitet mellan den blodstoppande förmågan hos Tourniquen och traditionellt första förband. Största fördelen med Tourniquen är soldatens möjlighet att själv, med ett enkelt enhandsgrepp, hantera förbandet. Dessutom uppnås mycket hög blodstillande effekt utan att avlägsna någon utrustning ur uniformsfickorna.

Insatsövningen fortsatte med en mängd praktiska moment på garnisonens övningsområde för strid och fältarbete i bebyggelse (FIB-område). Under ledning av Fredrik Persson tränade soldaterna framryckning i urban terräng med fokus på Care under Fire (CUF) och Taktiskt omhändertagande i strid (TOS) återkommande under lördagen. Skyttesoldaterna bekämpade fiendens eldöverfall och tränades i att agera taktiskt och omhänderta kamrater som, på övningsledarens order, spelade skadade. Allt medan aktiviteterna övervakades av insatskompanichefen, Eric Brose, och chefen för Norra Smålandsgruppen (NSG), Michael Gustavsson.

Inledningsvis övades eksjöplutonen och nässjöplutonen var för sig förstärkta med var sin sjukvårdsomgång.
– Man får ju en HELT annan känsla för striden när man är med så här, uttryckte sjukvårdare Ingela Wahlström efter upprepade övningsomgångar och utvärderingar från övningsledningen.

Budskapet under dagen, hur sjukvårdsgruppen bör arbeta, var just vikten av att sjukvårdspersonal förstår stridstekniken och kan läsa av hur striden utvecklar sig för att med mesta möjliga säkerhet uppnå bästa möjliga sjukvårdsarbete. Förplägnad under övningshelgen sköttes av insatskompaniets egen kokgrupp. Chefen för kokgruppen Joacim Adamsson och hans mannar trollade till huvudrätt för lördagslunchen fram en delikat gryta bestående av äpple, lök och falukorv vilken serverades med ris och timjankryddad vitsås. Till efterrätt serverades kaffe och vinkokta päron med grädde.

Framåt skymningsdags ingick hela hemvärnsstyrkan i övningsmomenten. Utöver framryckning och genomsökning i urban terräng med hund och hundförare övades eldöverfall mot fordonskollon i mörker. MC-ordonnanser, signalister och fordonsförare genomförde orientering och sambandsövning.  I motsats till att mörkret föll över övningsdeltagarna ser framtiden inom hemvärnet ljus ut. I takt med att det svenska försvarets inriktning går mot insatsförsvar med verkan internationellt ökar resurserna för de Nationella skyddsstyrkorna inom hemvärnet. Förbands- och avtalsuppfyllnad ska utökas vilket främjar utvecklingen av att skapa väl fungerande krigsförband.