Här står Helikopter 4

Här står de flitigt debatterade ”vertolhelikoptrarna”, Helikopter 4 - i en inre säkerhetszon på tredje helikopterskvadronen i Ronneby.

Några helikoptrar med beteckningen helikopter 4 (Hkp 4) står avställda efter att ha tjänstgjort i Nordic Battlegroup 2008. Foto: Sgt Niklas Ehlén/Combat Camera
De fyra är modifierade med ballistiskt skydd och kulspruta. Dessa helikoptrar har även mörkerkapacitet, NVD (Night Vision Device).
De fyra är modifierade med ballistiskt skydd och kulspruta. Dessa helikoptrar har även mörkerkapacitet, NVD (Night Vision Device). Foto: Sgt Niklas Ehlén/Combat Camera
Samtliga helikopterindivider står inför större flygunderhållsåtgärder som service eller tillsyn. Ingående komponenter kommer att behöva genomgå översyn eller bytas ut.
Samtliga helikopterindivider står inför större flygunderhållsåtgärder som service eller tillsyn. Ingående komponenter kommer att behöva genomgå översyn eller bytas ut. Foto: Sgt Niklas Ehlén/Combat Camera
De fyra är modifierade med ballistiskt skydd och kulspruta. Dessa helikoptrar har även mörkerkapacitet, NVD (Night Vision Device). Foto: Sgt Niklas Ehlén/Combat Camera
Samtliga helikopterindivider står inför större flygunderhållsåtgärder som service eller tillsyn. Ingående komponenter kommer att behöva genomgå översyn eller bytas ut. Foto: Sgt Niklas Ehlén/Combat Camera

Det finns totalt fjorton Helikopter 4, nio i Ronneby och fem i Linköping. Samtliga helikoptrar benämns "Yngve" och ett individnummer, exempelvis ”Y65”.

I Ronneby finns fyra helikoptrar som modifierades (renoverades) till Nordic Battlegroup 2008. Det innebär att de förseddes med ballistiskt skydd och kulsprutor och är utrustade med utrustning som möjliggör visuell flygning på låg höjd i mörker, så kallad Night Vision Device (NVD). Det är dessa fyra, tillsammans med fyra helikoptrar som också är utrustade med NVD som nu kan bli aktuella för att skickas till Afghanistan. Tre av dessa finns i Ronneby och en i Linköping.

För att helikoptrarna ska bli flygvärdiga och kunna användas exempelvis i Afghanistan bör de förses med ytterligare utrustning. Det behövs så kallad varning- motmedelsssystem, (VMS), enheter som gör att besättningen kan se om helikoptern blir beskjuten eller belyst av olika system.
Det behövs också sandfilter för motorernas inlopp så att det går att flyga i stoftrik miljö.

Dessutom rekommenderar Statens haverikommission att Flight Data Recorder (FDR), den så kallade svarta lådan, installeras.

– En annan viktig faktor är att se till att det finns personal med rätt kompetens för att flyga helikoptrarna, säger Magnus Fransson, överstelöjtnant och chef för tredje helikopterskvadronen.

I Ronneby finns dessutom en ”inplastad” helikopter. Den är inte renoverad, inplastningen var ett försök inom ramen för Nordic Battlegroup 08 inför en eventuell sjötransport. Helikoptrarna plastas in för att klara miljön vid en transport, om helikoptrar ska fraktas till Afghanistan är det på detta sätt de skyddas vid frakten.

– Samtliga helikoptrar står inför större flygunderhåll, service eller tillsyn. Komponenter kommer att ses över eller bytas ut. Beroende på omfattningen av underhållet kommer det att ta en längre tid – månader – innan eventuell flygning kan påbörjas, säger Micael Bydén, brigadgeneral och chef för produktionsavdelningen för flyg.