Håkan Syrén general i EU

EU:s högste militära företrädare är svensk. Så går det något förenklat att beskriva Håkan Syréns nya befattning. Syrén var ÖB för Försvarsmakten innan han i våras efterträddes av Sverker Göranson. Med en svensk som ordförande i EU:s militärkommitté är det också en svensk angelägenhet att bemanna delar av staben runt denne.

Håkan Syrén blir EU:s högste militära företrädare. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera/Försvarsmakten

Sveriges deltagande består av fyra officerare, en civil rådgivare, en sekreterare, två chaufförer och en residenschef/kock. Dessutom ett par tjänster (ekonomi/administration) som delas med den svenska EU-representationen.

Håkan Syréns officiella titel är Chairman of the EU Military Committee, förkortat CEUMC. Medlemmar i övrigt är EU:s 27 försvarschefer/ överbefälhavare. Deras sammanträden inom kommittén benämns CHOD, där CHOD är en förkortning av Chief Of Defence - vilket i sin tur står för försvarschef eller överbefälhavare. Medlemsländerna har olika benämningar på sin högsta militära befattning. Utöver CHOD har militärkommittén regelbundna veckomöten där medlemsländerna representeras av sina brysselstationerade militära representanter.

Samordnar 27 medlemsländer

Syrén har efterträtt den franske generalen Henri Bentégeat och är utsedd av de 27 medlemsländernas regeringar. I Håkan Syréns uppdrag ingår att vara militär rådgivare till EU:s höge representant Javier Solana. I ett uttalande beskriver Solana den svenske generalen som ”ideally suited” för uppgiften som ordförande i EU:s militära kommitté. 

Både på lång och kort sikt gäller det för Syrén och hans stab att hitta vägar framåt som enligt konsensusprincipen kan få stöd av alla medlemsländer.
 
- Det handlar om att på ett europeiskt plan samordna 27 länders försvarsansträngning, så att länderna tillsammans kan möta de hot som går att bekämpa med militära maktmedel. En huvuduppgift är det som kallas force generation, att få bitar från många länder att bilda militärt starka enheter i fredsbefrämjande syfte, säger Håkan Syrén.

- Speciellt angeläget just nu är att följa de pågående EU-insatserna i Bosnien och Somalia, plus att aktivt delta i EU:s militära förmågeutveckling. 

Fyrstjärnig general

 Håkan Syrén välkomnades till sin nya befattning av EU:s försvarschefer, däribland Sverker Göranson, vid ett möte under onsdagen. Efter mötet med EU:s försvarschefer hölls en presskonferens med 17 journalister, representerande tre kontinenter, där Håkan Syrén – på både engelska och franska – besvarade frågor över stora fält; allt från Lissabon-fördragets eventuella påverkan när det gäller EU:s militära förmåga till förhållandet EU-Nato och Syréns syn på utvecklandet av civil-militärt samarbete.
 
Vid en konferens nu på måndag i Stockholm, möter Håkan Syrén tillsammans med bl a försvarsminister Sten Tolgfors, ordförandena i de 27 medlemsländernas försvarsutskott. Mötet hålls i riksdagens anrika (före detta) första kammare.

Som kuriosa kan nämnas att Sverige nu för första gången har tre fyrstjärniga generaler. Av tradition är Hans Majestät Konungen fyrstjärnig general (och amiral). När det gäller aktiva generaler har enbart ÖB fyra stjärnor på axelklaffarna. Under sin tid som ordförande i EU:s militärkommitté behåller dock Syrén sin höga rang.