Frivilliga - ett steg framåt

Den kanske största utmaningen med en frivillig grundutbildning är att kunna motivera rekryterna att fortsätta sin utbildning till soldat eller sjöman. Det säger tillförordnade personaldirektören Patrik Dahle i novembernumret av personaltidningen Försvarets Forum.

Foto: Försvarsmakten

Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren så ska dagens värnpliktssystem fasas ut fram till den 1 januari 2011.

Värnpliktiga som påbörjat grundutbildningen får alltså bestämma själva om de vill fullgöra sin utbildning efter den 1 juli nästa år. Det gäller också dem som är inskrivna men som inte hunnit påbörja utbildningen innan dess. Den förändrade personalförsörjningen syftar till att bygga ett försvar med gripbara insatsförband.

I Försvarets Forum beskrivs hur värnpliktiga och redan inskrivna ungdomar berörs av övergången till frivillighet. En av dem är Joakim Rönnbäck som kommer att rycka in i januari.

– Det är bra att man tar bort värnplikten, men i praktiken har det varit frivilligt att göra militärtjänst ganska länge, säger han.

Själv lockas han av ledarskapsutbildningen och livsstilen. Att motiveras att gå upp varje morgon och disciplineras, att hela tiden lära sig nya saker.

Tidningen beskriver också hur den svenska Isaf-styrkan FS 17 tas emot vid hemkomsten från Afghanistan.

Läs tidningen och prenumerera på Försvarets Forums nyhetsbrev