Försvarsattachébesök i Eksjö garnison

Försvarsattachéer från elva nationer besökte under två dagar Eksjö garnison. Under besöket fick attachéerna en fördjupad information om Sveriges fältarbetsfunktion. Jönköpings län, Eksjö kommun och svensk försvarsindustri fanns också på plats för att presentera sig för besökarna.

Garnisonschef, överste Tommy Karlsson, hälsar besökande attachéer välkomna till Eksjö. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Transportsystemet för oexploderad ammunition visades för besökarna.
Transportsystemet för oexploderad ammunition visades för besökarna. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Smålands Karoliner underhöll under middagen på kvällen.
Smålands Karoliner underhöll under middagen på kvällen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Kurt Larsson informerade om utvecklingsarbetet vid SWEDEC.
Kurt Larsson informerade om utvecklingsarbetet vid SWEDEC. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Transportsystemet för oexploderad ammunition visades för besökarna. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Smålands Karoliner underhöll under middagen på kvällen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Kurt Larsson informerade om utvecklingsarbetet vid SWEDEC. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Under tionde och elfte november genomfördes ett besök vid Eksjö garnison av i Sverige ackrediterade utländska försvarsattachéer. Elva nationers företrädare fanns representerade.
De länder som deltog var Finland, Frankrike, Japan, Kina, Mexiko, Ryssland, Sydkorea, Tjeckien, Ungern, USA och Österrike.

Vid ankomst bjöds besökarna på lunch på Husarmässen vid Ing 2 och efter lunchen presenterades förbanden Göta ingenjörregemente, Ing 2 och Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec av respektive chef. Länsstyrelsen i Jönköpings län och Eksjö kommun hade också information att delge gästerna.

Under eftermiddagen visade Ing 2 svensk minröjningsförmåga i praktiken. Besökarna fick se minröjningsmaskiner och ammunitions- och minsökande hundar i aktion. Hundarnas förmåga till strukturerat arbete imponerade och det visade sig att Sverige ligger långt fram i utvecklingen med att nyttja hundar i fältarbetsfunktionen. Däcksbro 200 och fältarbeten vid och i vatten var också något som Ing 2 visade, liksom materiel för Explosive Ordnance Disposal (EOD) och Improvised Explosive Device Disposal (IEDD). Eftermiddagens förevisningar avslutades med en inblick i Geosupportfunktionens arbete.

Under tisdagskvällens officiella middag på officersmässen Trianon underhölls gästerna av en oktett ur Hemvärnets musikkår i Eksjö där de också fick se uppträdanden av traditionsgrupperna Smålands Husarer och Smålands Karoliner.

Den andra dagen av besöket började med förevisningar vid några av Eksjö garnisons unika utbildningsanordningar för ammunitions- och minröjning. Vid dessa fick besökarna en insikt i Swedec:s arbete med att utbilda personal och hundar. Swedec visade också utvecklingsarbetet av tekniska system för ammunitions- och minröjning. Att ta del av svensk försvarsindustris landvinningar är också en del av en attachés uppgift och under förmiddagen presenterade några av Swedec:s samarbetspartner inom försvarsindustrin sina senaste rön. Bland annat sensorer för upptäckt av Improvised Explosive Devices (IED).

Efter en lunch på SAAB Training Systems i Huskvarna presenterade företaget sina produkter för militär utbildning och träning. Avslutningsvis presenterade SAAB Barracuda sitt produktutbud av maskeringsmateriel.