Förstärkningar till Afghanistan

I slutet av oktober beslöt Försvarsmakten att skicka ner delar av den strategiska reserven till Afghanistan. Syftet är att förstärka det svenska förbandet på plats inför den andra valomgången i landet.

Fordonet galt i Afghanistan. Foto: Försvarsmakten

IA09, som den strategiska reserven kallas, är en den av den luftburna skvadronen (313:e skvadronen).  Förbandet består av officerare och soldater som är anställda på kontrakt och som ska kunna lösa olika uppgifter runt om i världen på kort varsel. Det är regeringen som beslutar vilka uppgifter och var den strategiska reserven ska sättas in.

– Det ska bli spännande och det kom helt plötsligt att vi skulle iväg. Känslan i gruppen som ska åka är blandad. Viss nervositet finns ju, berättar en av soldaterna som just har åkt iväg till Afghanistan.

Angående hotbilden säger han:
– Jag är ganska trygg i det. Vi har övat ganska mycket och jag har stort förtroende för gruppen jag arbetar med.  Vi kommer att få helt nya erfarenheter – träffa nytt folk och komma till en ny kultur.

På frågan vad han kommer att sakna är svaret:
– Flickvän och familj. Jag har en förstående flickvän, avslutar han.

313:e skvadronen har god rörlighet och passar bra i terrängen rund Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Förbandet har stor förmåga att utföra arbetsuppgifter över hela konfliktskalan, från humanitärt stöd till väpnad strid.