Förmåga genom tydlighet och kraft

Det var med tydlighet och kraft som irländare och svenskar agerade när de samövade insats mot folkmassa, IMF. Slovakiska och tjeckiska plutoner var engagerade som motståndare för att ytterligare öka Stridsgrupp Centers förmåga och styrkekännedom. Övningsplatsen var Kosovo Poljemonumentet strax utanför Pristina.

Det är tuffa tag och rejäla smällar när figuranterna drabbar samman med baslinjen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Enkelt, tydligt och effektivt är synonymer till cheferna Mårtensson och Jacobs.
Enkelt, tydligt och effektivt är synonymer till cheferna Mårtensson och Jacobs. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Att vara chefens signalist kräver styrka och ger trötta fötter.
Att vara chefens signalist kräver styrka och ger trötta fötter. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Enkelt, tydligt och effektivt är synonymer till cheferna Mårtensson och Jacobs. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Att vara chefens signalist kräver styrka och ger trötta fötter. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Normalt bevakas monumentet av KFOR:s slovakiska styrkor men idag övade ytterligare tre nationer på platsen. Syftet med övningen var att öka KFOR:s förmåga genom att respektive lands styrkor var och en för sig eller flera tillsammans kan lösa uppgiften att skydda det serbiska monumentet i Kosovo Polje. Monumentet är uppfört till minne av slaget mellan den serbiske prinsen Lazar och Ottomanska armén år 1389.

Morgondimman låg tät över framryckningsvägen från Camp Victoria till monumentet vilket skapade en historisk inramning av samövningen. Svenskarna var först på plats och snart rullade de övriga anslutande nationernas styrkor in i tät takt. Varje soldat och grupp gjorde med vana handgrepp sina förberedelser. Ganska snart stod transportplutonen, sjukvårdsgruppen och skytteplutonerna redo att tillsammans med irländarna skydda monumentet.

Övningen genomfördes under ledning av KFOR:s gemensamma enhet för övning och träning. Övningen var även en kontroll av färdighetsnivå för Sveriges och Irlands styrkor. Det var en viktig övning inför framtiden vilket visades genom att chefen för Stridsgrupp Center, general Seppo Toivonen, var med under hela övningen.
– Ni visar upp ett bra samarbete och har förmåga att lösa tilldelad uppgift, sa generalen. Även övningsledaren Vladan Doubrava från Tjeckien var nöjd och gav efter övningen klartecken för kravnivå två av tre nivåer.

Det var främst tre saker som nämndes om den svenska styrkan. Först vår taktik och förmåga att utnyttja pansarfordonen tillsammans med soldater i försvar av terrängen. Våra tolkars placering mellan baslinjen och chefen, utrustade med megafon för att förklara och kommunicera våra avsikter. Slutligen att alla som är på plats, chefer som soldater, bär samma skyddsutrustning och är redo att snabbt förstärka där det behövs.
– Jag är nöjd med övningen, våra prestationer och samarbetet med det irländska kompaniet, säger kompanichefen Christer Mårtensson.