Ett sista elddop för vakt- och eskort

Sveriges bästa förband 2009 heter enligt värnpliktsrådet Södra skånska regementet, P 7. I rådets motivering fanns ett särskilt beröm till P 7:s utbildning av vakt- och eskortsoldater. Därför passade det utmärkt att just skåningarna stod som värdar för slutövningen där fem förbands vakt- och eskortsoldater deltog.

Soldater från P 4 har just upptäckt en fiende under slutövningen i Skåne. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
P 7:s vakt och eskortsoldater stormar en byggnad.
P 7:s vakt och eskortsoldater stormar en byggnad. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Lv 6 övar anfall på Ravlunda skjutfält.
Lv 6 övar anfall på Ravlunda skjutfält. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
P 7:s vakt och eskortsoldater stormar en byggnad. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Lv 6 övar anfall på Ravlunda skjutfält. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Fem förband (P 7, P 4, Lv 6, Led R och FömedC) kom med sammanlagt 250 soldater till Skåne i förra veckan. Det var den största samordnade slutövningen för vakt- och eskortsoldater någonsin. Eftersom vakt- och eskortsoldater utbildas i en annan rytm än övriga värnpliktiga kan de oftast inte delta i deras stora slutövningar, utan får ha sina hemma på förbandet med den egna plutonen. I år blev det däremot annorlunda.

Samövning ger fördelar

Fördelarna med att samöva är många. Det finns fler moment som kan övas och det är extra motiverande för soldaterna att vara del av ett större förband.
– Det är roligt att träffa soldater från andra ställen och eftersom vi haft samma tjänster har vi också mycket gemensamt, förklarar Marcus Abrahamsson, värnpliktig från LedR.

Det blir också förhållandevis resurssnålt eftersom förbanden kan dela på uppgifterna. Erik Magnét från LedR förklarar:
– Vi är fem officerare från LedR på plats. Om vi hade genomfört slutövningen med vakt- och eskortsoldaterna själva, skulle vi behövt engagera många fler officerare. Men övningen hade ändå inte blivit lika givande för soldaterna.

Utbildningarna för vakt- och eskortsoldaterna skiljer sig åt mellan förbanden, därför kommer soldaterna till slutövningen med lite olika färdigheter och kunskaper i bagaget. Alla är dock väldrillade i vakt- bevaknings- och eskorttjänst. Skillnaderna ser major Magnus Frykvall, kompanichef från P 4 som en styrka.
– När vi samövar så delar vi samtidigt med oss av våra erfarenheter och kan plocka med oss godbitarna från andra förband. Det blir ett mycket konstruktivt och givande utbyte.

Internationellt fokus

Arbetet med att höja statusen på vakt- och eskortutbildningen har pågått ett antal år. Det stora målet med ansträngningarna har varit att göra vakt- och eskortsoldaterna mer attraktiva för utlandsstyrkan. För att understryka att målet nu nåtts har flera förband bytt namn till vakt- och eskortsoldat från insatssoldat.
P 7:s regementschef, överste Jan Pålsson förklarar att det för bara några år sedan var svårt att hitta officerare som vill arbeta med vakt- och eskortplutonerna på P 7.
– Idag står de på kö för att få komma dit, säger han.
– Vakt och eskort är mycket duktiga som enskilda soldater, både välutbildade och motiverade, konstaterar Magnus Frykvall. De är perfekta för att rekryteras till utlandsstyrkan.
– Vakt- och eskortsoldater är basen i alla insatser, förklarar Jan Pålsson. De är livsviktiga. Därför är jag mycket glad att vi fick till en så bra slutövning för dem.

Fredagen den 4 december muckar vakt- och eskortsoldaterna.