En övning i fiktiv miljö

För första gången har artilleribataljonen genomfört en stabsövning i Skövde på Markstridsskolans Ledningsträningsanläggning, LTA. Anläggningen är unik genom att det går att använda för att samöva flera olika funktioner. För många var det första gången de var i kontakt med och jobbade i anläggningen.

Peter Hemphälä och Anders Högrell. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Logistikerna Ove Söderlind, Peter Arffman, Peter Åkerström och Anders Westerberg i diskussion.
Logistikerna Ove Söderlind, Peter Arffman, Peter Åkerström och Anders Westerberg i diskussion. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Johan Gröhn, Lars-Göran Huhta och Stefan Svensson.
Johan Gröhn, Lars-Göran Huhta och Stefan Svensson. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Instruktören från Artilleristridsskolan, Erik Hörnell, håller ett öga över händelserna.
Instruktören från Artilleristridsskolan, Erik Hörnell, håller ett öga över händelserna. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Logistikerna Ove Söderlind, Peter Arffman, Peter Åkerström och Anders Westerberg i diskussion. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Johan Gröhn, Lars-Göran Huhta och Stefan Svensson. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Instruktören från Artilleristridsskolan, Erik Hörnell, håller ett öga över händelserna. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.

Chefen för artilleribataljonen, Anders Högrell, menar:
– Det är bra samordningsvinster då vi kan ha övning i en sådan här anläggning tillsammans med andra. Eventuella svårigheter kan fångas upp och förebyggas innan vi går ut i en skarp övning. LTA har verkligen en fantastiskt bra personal som i hög grad anpassar sig efter våra behov.

Efter varje moment som genomfördes så gjordes det ett avbrott i övningen och momentet utvärderades. Vad var bra, och vad kunde vi göra bättre?

Cirka 50 personer från artilleribataljonen deltog; yrkesofficerare, civila och glädjande nog även fem reservofficerare samt instruktörer från artilleristridsskolan medverkade, och de gav hela tiden återkoppling, tips och råd, under övningsskedet.

Det är en bra och nyttig övning, berättar Johan Gröhn, chef för stabens planlag.
– Vi får se både vilka våra styrkor och svagheter är, när vi arbetar. En positiv sak är även att vi fått en chans att jobba ihop oss. Trots att vi genomför övningen i en fiktiv miljö, så är det en stor realism.

Anders Högrells inriktning är att staben ska åka ner fler gånger för att öva ihop.
– Jag är jättenöjd med övningen. Har vi chans att träna i en anläggning likt denna så ska vi självklart ta den. Vi har fått många erfarenheter som vi kommer att jobba vidare med på hemmaplan.