Ekonomi stoppar löfte

Försvarsmakten klarar inte av att ge de soldater som tjänstgjort i KS 19 i Kosovo samt FS 17 i Afghanistan ett erbjudande där de kan fortsätta tillsammans.

– I september sade jag att vår ambition var att erbjuda dessa soldater en fortsättning som en väl sammansvetsad enhet, säger Försvarsmaktens tillförordnade personaldirektör Patrik Dahle. Som den ekonomiska situationen ser ut nu kan vi tyvärr inte uppfylla den ambitionen.

Många av soldaterna har arbetat tillsammans ända sedan NBG 08 sattes upp. Tillsammans är de välutbildade och har stora erfarenheter.

Försvarsmaktens generaldirektör, Ulf Bengtsson, har i ett brev till samtliga dessa soldater skrivit att "dina erfarenheter från utlandstjänst är ovärderliga, och vår förhoppning är att du är fortsatt intresserad av en karriär inom Försvarsmakten".

I brevet betonades också att den som varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren har företräde när nya tjänster ska besättas.

Vidare beskrevs också några av de utbildningsmöjligheter som finns inom Försvarsmakten.

– Jag hoppas och tror att många av dessa kommer att hitta en framtid i vårt nya försvar, avslutar Patrik Dahle.