De leder skyddet av Sverige

Att leda en militär operation kräver välfungerande staber. Nu ska Sveriges alla bataljonsstaber i Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna övas för att bättre kunna samarbeta med varandra och övriga delar av Försvarsmakten. Platsen är Ledningsträningscentrum i Enköping.

Stabernas arbete växer fram på tavlan. Alla Sveriges hemvärnsbataljoner ska tränas i att leda militära operationer. Foto: Försvarsmakten
En av bataljonerna finns utplacerad i området vid Oxelösunds hamn.
En av bataljonerna finns utplacerad i området vid Oxelösunds hamn. Foto: Försvarsmakten
Via datorsystemet kan man se bataljonens status och ge order.
Via datorsystemet kan man se bataljonens status och ge order. Foto: Försvarsmakten
En av bataljonerna finns utplacerad i området vid Oxelösunds hamn. Foto: Försvarsmakten
Via datorsystemet kan man se bataljonens status och ge order. Foto: Försvarsmakten

Övningsserien Geltic Bear startat. Under de kommande två åren ska alla 60 bataljoner övas. Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna utgör en stor del av Försvarsmaktens insatsorganisation och har som huvuduppgift att skydda och bevaka för samhället viktig infastruktur och viktiga funktioner, samt stödja myndigheter vid kriser och svåra påfrestningar. Varje bataljon har en stab som stödjer chefen med att ta fram underlag för olika beslut och att leda underställda enheter. Denna gången är det sju staber från olika delar av landet som är på plats i Enköping.

Scenariot är kopplat till Nordic Battlegroup, den beredskapsstyrka som Sverige ställer till EU:s förfogande under första halvåret 2011 tillsammans med Estland, Finland, Irland och Norge. Styrkan ska kunna rycka ut till ett insatsområde inom tio dagar. Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna kan då få som uppgift att skydda transporterna i samband med avresan.
– De ska kunna skydda vid flygplatser och hamnar, säger Jan Cederlund som arbetar vid Ledningsträningscentrum och är projektledare för övningen.

En av dem som ingår i spelledningen är Dan från Norra Smålandsgruppen. Framför sig på en dataskärm har han en karta över området kring Oxelösunds hamn där en bataljon finns utplacerad. Dan ger uppgifter åt bataljonsstaben via ett speciellt datorsystem.
– Här kan jag bland annat se antalet personer, vilka vapen som finns och hur mycket de har kvar av till exempel ammunition och bensin, förklarar Dan.
Den här typen av system är ett sätt att kunna ledningsträna utan att behöva ha riktiga soldater på plats. Om en soldat i systemet blir skadad kan Dan styra hur lång tid det tar för ambulansen att komma till platsen, hur länge soldaten är borta och vad denne har för status när han eller hon kommer tillbaka.

Vid Ledningsregementet i Enköping finns ett centra för att bedriva ledningsträning på olika nivåer. Varje år övas tusentals personer, både militärer och civila, från Sverige och andra länder här.
– Det här är en anläggning av hög klass. Den bästa vi har i riket vad gäller både resurser och kompetens, säger Tony Fagerholm, utbildningschef vid Hemvärnets Stridsskola och övningsledare för Geltic Bear 09.