Bli officer – sök nu

Försvarsmakten rekryterar just nu till samtliga officersutbildningar. De grundläggande officersutbildningarna bygger på olika karriärvägar och oavsett vilken utbildning du väljer kan du se fram emot ett spännande och viktigt yrke. Efter några år av inställd utbildning till reservofficer nystartar Försvarsmakten utbildningen till denna tjänstgöringskategori.

Officersyrket innebär många spännande och varierande arbetsuppgifter. Ansök nu. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Försvarsmakten kommer alltid att ha ett stort behov av unga nyutbildade yrkes- och reservofficerare.

Bli officer – läs mer och ansök

Två huvudinriktningar

Det finns två huvudinriktningar för dig som vill bli officer. Antingen kan du utbilda dig på Försvarshögskolans officersprogram eller på specialistofficersutbildningen. Båda huvudinriktningarna innehåller ungefär lika mycket praktisk utbildning. Skillnaden är att officersprogrammet som är 1,5 år längre innehåller mer teoretisk utbildning. Officersprogrammet ger 180 högskolepoäng.

Liknar inget annat

Att jobba inom Försvarsmakten liknar inte något annat jobb. I ditt arbete kommer du att se och uppleva saker som sätter sina spår. Men du kommer också att känna att du gör skillnad, att du kan hjälpa människor och lösa konflikter.

Nystart för reservofficersutbildning

Efter några år av inställd utbildning till reservofficer nystartar nu Försvarsmakten utbildningen. Som reservofficer tjänstgör du kortare eller längre tider i Försvarsmakten, samtidigt som du har din huvudsakliga sysselsättning i det civila.

Antalet befattningar för reservofficerare i Försvarsmaktens insatsorganisation ökar tydligt fram till 2014 och avses då uppgå till cirka 2 500.

Rekryteringen pågår fram till den 15 januari 2010.