Besökshelg i Karlsborg

Under helgen arrangerade K 3, Livregementets husarer, en besöksdag för soldater och deras anhöriga. Cirka ett tusental nära och kära kom till de cirka 300 värnpliktiga och 140 anställda soldaterna för att se hur de bor och arbetar.

Första gången baskern bärs. Foto: Försvarsmakten/Ronnie Hammar
Om några minuter kommer dessa soldater att få sin efterlängtade basker.
Om några minuter kommer dessa soldater att få sin efterlängtade basker. Foto: Försvarsmakten/Ronnie Hammar
De flesta anhöriga passar på att känna, lyfta och fråga om utrustningen som soldaten använder i sin tjänst.
De flesta anhöriga passar på att känna, lyfta och fråga om utrustningen som soldaten använder i sin tjänst. Foto: Försvarsmakten/Ronnie Hammar
Om några minuter kommer dessa soldater att få sin efterlängtade basker. Foto: Försvarsmakten/Ronnie Hammar
De flesta anhöriga passar på att känna, lyfta och fråga om utrustningen som soldaten använder i sin tjänst. Foto: Försvarsmakten/Ronnie Hammar

Årets besöksdag var, i likhet med tidigare års, fylld med uppvisningar och en baskerceremoni för de soldater som de senaste veckorna genomfört baskerprov. De värnpliktiga soldaterna har nu klarat av GSU, den grundläggande soldatutbildningen. Nästkommande månader genomför soldaterna befattningsutbildningar som är mer specialiserade utbildningar för varje soldat. GSU innehåller mer grundläggande kunskaper i soldatlivet som skjutning, strid och att vistas i fält under olika omständigheter.

– I början var man lite orolig, som mammor alltid är. Jag tänkte; var han tvungen att välja den hårdaste tjänsten? Men nu är jag lugn, och han är jätteglad över att vara här, berättar soldats Larssons mamma.

De anställda soldaterna gjorde en lättare stridsförevisning för de anhöriga under morgonen och slöt sedan upp till ceremonin. Under dagen var det fritt fram för besökarna att bekanta sig med den miljö och materiel som dagens soldater använder och utbildas med.