Arméinspektören besökte SkyddC

Arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik, besökte SkyddC fredagen den 27 november. Syftet med besöket var att bilda sig en uppfattning om läget i CBRN-förbandet avseende personal, materiel och beredskap.

Arméinspektören möttes av fanvakt ur SkyddC. Foto: Catarina Hanell
Arméinspektören besökte ett av de mobila fältanalyslaboratorierna.
Arméinspektören besökte ett av de mobila fältanalyslaboratorierna. Foto: Martin Risberg / Försvarsmakten
Arméinspektören berömde de värnpliktiga för deras insats vid stridsmomentet.
Arméinspektören berömde de värnpliktiga för deras insats vid stridsmomentet. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Förevisning av Saneringsutrustning 06.
Förevisning av Saneringsutrustning 06. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Arméinspektören besökte ett av de mobila fältanalyslaboratorierna. Foto: Martin Risberg / Försvarsmakten
Arméinspektören berömde de värnpliktiga för deras insats vid stridsmomentet. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Förevisning av Saneringsutrustning 06. Foto: Catarina Hanell / SkyddC

Vid besöket fick generalen en kort orientering om CBRN-förbandets förmågor, personalsammansättning, utbildning och materieltillgång. Samtidigt diskuterades olika planer för framtida utveckling. Värnpliktiga ur Swea kompani förevisade sedan "strid i bebyggelse". Arméinspektören fick också tillfälle att prata med de värnpliktiga och inledde med att berömma dem för agerandet under stridsmomentet. Han passade på att slå ett slag för rekryteringen – en av de viktigaste frågorna för framtidens försvarsmakt eftersom värnplikten nu ersätts av anställda soldater.

– Det ställer helt andra krav på rekryteringen, säger Berndt Grundevik.

Efter fältlunchen var inmundigad berättade CBRN-gruppen som genomfört insats i Afghanistan om sina erfarenheter. De kommer nu att skriva en rapport som blir klar i början av 2010.

– En av de viktigaste erfarenheterna är ändå att vi fått ett kvitto på att vi har rätt utbildning för den här typen av insatser. Det känns också bra att veta att vi faktiskt gjort något bra för den afghanska befolkningen, säger en av de som ingick i CBRN-gruppen.

Vid den avslutande personalgenomgången pratade general Grundevik om försvarets nya inriktning. 

– Vi ska kunna försvara Sverige både nationellt och internationellt, vi ska kunna bedriva väpnad strid i hela konfliktskalan, vi ska vara samövade, användbara och tillgängliga. Försvarsmakten ställs också inför ett helt nytt personalförsörjningssystem som bygger på frivillighet och vilande plikt. Just nu pågår ett intensivt arbete med att hitta former som gör att vi kan attrahera nya medarbetare till försvaret.