Äntligen mörkt

Två veckor i mörkret väntar för personalen vid F 21. Flygningar under kvällar och nätter sker från flygbasen i Vidsel för att piloterna ska kunna nyttja ny teknik.

För första gången övas en hel division att nyttja bildförstärkare - Night Vision Goggles. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Tekniken som piloterna använder under flygning i mörker är bildförstärkare Night Vision Goggles, NVG, som monteras på flyghjälmen. För att använda dem räcker inte eftermiddagens mörker eftersom solen måste vara 12 grader under horisonten för att det ska bli tillräckligt mörkt. NVG gör att ljuset förstärks cirka sextiotusen gånger, vilket gör att det blir nästan som dagsljus, fast grönt.

För att piloterna ska uppnå de taktiska kraven som ställs på en stridsflygdivision i internationell beredskap, vad gäller uppträdande i mörker med NVG, så krävs det minst fyra veckors koncentrerad träning per år. För att bibehålla och befästa förmågan bedriver dessutom F 21 flygningar främst på tisdagskvällar under mörkerperioden. Den infaller från mitten av oktober till början av mars.

– Vi har löst det genom att förskjuta arbetstiden till när det är riktigt mörkt, det vill säga på kvällar och nätter. Det är det mest effektiva sättet att bedriva verksamheten på, säger flygchefen Mats Hakkarainen.

Ny dimension i nordiskt samarbete

I samarbete med A 9 i Boden övas Close air support där Forward air controller med en laser pekar ut markmål. Laserstrålen kan ingen se med blotta ögat, för att se den krävs NVG.

– Vi kommer under nästa vecka, under ett pass varje kväll, även att genomföra luftförsvarsövningar med 332:a divisionen från Bodø, säger Carl-Johan Edström, chef vid 212:e stridsflygdivisionen.