Anpassat stöd till hemvändande soldater

Hemkomstprogrammet för den hemvändande Afghanistanstyrkan, FS 17, kommer att utökas med en särskild screening för varje soldat som varit i en utsatt situation. – Vi genomför screening för Afghanistanstyrkan för att ytterligare öka chanserna att identifiera ohälsa, säger Maria Jonsson Assander, handläggare på Insatsstabens personalavdelning.

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats under det senaste året och den svenska Isaf-styrkan, FS 17, har utsatts för flera allvarliga attacker. Därför har hemkomstprogrammet behovsanpassats ytterligare.

Grunden för hemkomstprogrammet är en genomgång om stressreaktioner och hur man kan hantera dessa, samt ett avlastningssamtal, ofta kallat hemkomstsamtal.

Innan soldaterna reser hem till Sverige besöker beteendevetare och psykologer från HR-Centrum förbandet i insatsområdet.

Direkt vid hemkomsten till Sverige genomförs ett hemkomstprogram under två till tre dagar som bland annat innehåller, samtal, läkarundersökning, föreläsningar om stressreaktioner och inlämning av utrustning samt medaljering.

Uppföljningsarbetet för utlandsstyrkan har utvecklats under åren. Enligt förordningen om utlandsstyrkan har Försvarsmakten ett uppföljningsansvar för personalen i fem år efter genomförd insats.