”Alla ska komma hem oavsett situation”

En soldat som skurits av från sin grupp eller på annat sätt är i nöd ska få hjälp. Det kallas för Personnel Recovery. I den norra delen i Afghanistan arbetar kapten Jesper Jönsson som Personnel Recovery Director. Jobbet handlar om att ge stöd i de situationer Personnel Recovery behövs och att ansvara för utbildning i den norra delen av Afghanistan.

Kapten Jesper Jönsson träffar en tysk Personnel Recovery-officer i det tyska ansvarsområdet i Konduz i norra Afghanistan och resonerar om rutiner för Personnel Recovery. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Föreläsning i Meymaneh i det norska ansvarsområdet i nordvästra Afghanistan. Här finns bland annat två helikoptrar som sätts in som sjukvårdshelikoptrar (Medevac).
Föreläsning i Meymaneh i det norska ansvarsområdet i nordvästra Afghanistan. Här finns bland annat två helikoptrar som sätts in som sjukvårdshelikoptrar (Medevac). Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Tom Snedal, chef för den norska helikopterstyrkan, resonerar med Jesper Jönsson om hur helikoptrar bäst används i norra Afghanistan.
Tom Snedal, chef för den norska helikopterstyrkan, resonerar med Jesper Jönsson om hur helikoptrar bäst används i norra Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Föreläsning i Meymaneh i det norska ansvarsområdet i nordvästra Afghanistan. Här finns bland annat två helikoptrar som sätts in som sjukvårdshelikoptrar (Medevac). Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Tom Snedal, chef för den norska helikopterstyrkan, resonerar med Jesper Jönsson om hur helikoptrar bäst används i norra Afghanistan. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten

Det finns rutiner för när en soldat, eller för den del någon annan, kommer bort.

I den första fasen rapporterar soldaten själv eller exempelvis någon i soldatens grupp, att han eller hon saknas. Steg två är att lokalisera soldaten. När soldaten är funnen ska denna stödjas. Det kan handla om att få kläder eller vatten och mat till platsen eller området där soldaten finns. Steg fyra är att få ut soldaten ur området och flytta honom eller henne till en bas. Slutligen, och om det är möjligt kanske främst med hänsyn till soldatens medicinska status, ska soldaten återföras till sitt förband och sina soldater.

– Jag brinner verkligen för det här. Poängen är att alla ska komma hem oavsett vilken situationen är och då är tidsaspekten avgörande, säger Jesper Jönsson.

Ett exempel ur verkligheten

För ett par år sedan var Jesper Jönsson tillsammans med kamrater själv med i en situation som krävde Personel Recovery. Under en patrull i Jowjan-provinsen i den västra delen av det svensk-finska ansvarsområdet utsattes ett av deras fordon för en hemmagjord bomb. Fordonet, en Toyota Landcruiser, demolerades helt i fronten och blev stående. Med en person skadad kallade man på sjukvårdshelikopter som förde den skadade till vård.

Kvar på den svårtillgängliga platsen fanns nu sex soldater som skyddade varandra och det fordon som fortfarande var funktionellt. Det skadade fordonet blockerade vägen ut. Understöd var nödvändigt och soldater från ett "Provincial Office" i Sheberghan lyckades ta sig till platsen. Allt slutade väl.

Alla utbildas

All personal i den svenska Afghanistanstyrkan genomgår utbildning i Personnel Recovery. Det handlar bland annat om att lära sig om hur man ska uppträda om man skiljs från sin grupp, vilken utrustning man ska ha och vilka förberedelser som krävs för att en helikopter ska kunna landa.

Svenska officerare har med stöd av Förvsarsmaktens överlevnadsskola i Karlsborg varit ledande i att bygga upp rutiner för Personnel Recovery inom "Regional Command North" i Afghanistan.

Jesper Jönsson arbetar vid Flybasjägarskolan i Blekinge (F 17) och har nyligen avlösts av ännu en flygbasjägare som har rollen som Personnel Recovery Director i den norra delen av Afghanistan.