95 uppsagda från Försvarsmakten

95 medarbetare i Försvarsmakten sades upp på måndagen. De flesta arbetar inom FMLOG och personalen är bosatt i stort sett i hela landet.

Sammanlagt är det 93 civilanställda och två militärer som fick besked på måndagen. Uppsägningstiden varierar, men de flesta har varit anställda så länge att de har ett års uppsägningstid.

– Skälet till att vi nu tvingas säga upp personal är att vårt rationaliserings- och effektiviseringsarbete har varit framgångsrikt, säger överste Jan Otterström på personalstaben. Det har helt enkelt uppstått arbetsbrist.

De uppsagda arbetar vid Försvarsmaktens logistik FMLOG, Artilleriregementet A 9, Norrbottens flygflottilj F 21, Amfibieregementet AMF 1, Göta ingenjörregemente Ing 2, Ledningsregementet LedR samt HR-centrum.

Nästa tillfälle då personal kan komma att sägas upp är i slutet av mars nästa år. Enligt Jan Otterström är det då mellan 25 och 30 tjänster i sjöstridskompanier som kan komma att dras in.