Viktigt samarbetsavtal om radarstationer

Den svenska Försvarsmakten ska tillsammans med USA och Storbritannien utveckla förmågan att använda radar för att skydda sina insatsförband mot hot från luften (raketer och granater). Det är innebörden i det samarbetsavtal (MOU – memorandum of understanding) som tecknades mellan de tre ländernas försvarsmakter på svenska ambassaden i USA den 6 oktober.

Underättelseenhet 23 ligger långt fram med sin C-RAM förmåga. Foto: Försvarsmakten
Samarbetsavtalet skrivs under av arméinspektör Berndt Grundevik.
Samarbetsavtalet skrivs under av arméinspektör Berndt Grundevik. Foto: Försvarsmakten
Samarbetsavtalet skrivs under av arméinspektör Berndt Grundevik. Foto: Försvarsmakten

– Det här är en stor kvalitetsstämpel på våra radarsystem, säger Lennart Klevensparr, chef för Luftvärnsregementet. Vi har hög kompetens och bra materiel i Sverige, och genom det här samarbetet med det som jag anser vara världens bästa luftvärnsförband kommer vi att kunna utveckla vår förmåga ännu mer.

I både USA och många europeiska länder pågår studier och försök för att utveckla förmågan att skydda egna förband och camper i olika insatser, så kallad C-RAM-förmåga (counter-rockets, artillery, mortar – skydd mot raketer, artillerigranater och granatkastargranater). Även Sverige bedriver sådana studier, för att på sikt ytterligare förbättra skyddet för de förband som skickas ut i internationella insatser.
Genom det sjuåriga samarbetsavtalet kan de tre länderna utbyta erfarenheter och tekniska data från användningen av de radarsystem som används inom luftvärn och artilleri. Avtalet gör det också lättare att använda personal och materiel i gemensamma tester, övningar och utbildningar.
– Luftvärnet blir genom samarbetet mer interoperabelt, säger Lennart Klevensparr, och kommer att kunna ingå i multinationella enheter.