Verksamhetssäkerhet i fokus

Det är många lagar, regler, anvisningar och policys att hålla reda på för att ur alla aspekter bedriva Försvarsmaktens verksamhet på ett så säkert sätt som möjligt. Vid Ing 2 i Eksjö satsas en utbildningsvecka tidigt i utbildningen på att lägga grunden för verksamhetssäkerheten. Denna verksamhetssäkerhet kommer sedan att fortgå under kommande utbildning och följa med in i framtida insatser för soldaterna.

Soldater ur Ing 2 studerar resultatet efter en bilkrock i 40 km/h. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Soldat 3024 Zizanis får pröva på att klippa i en bil med hjälp av Räddningstjänstens verktyg.
Soldat 3024 Zizanis får pröva på att klippa i en bil med hjälp av Räddningstjänstens verktyg. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Eibert Einarsson, med bland annat 27 års erfarenhet som kirurgläkare på Höglandssjukhuset i Eksjö, talade om vad som kan hända efter en bilolycka.
Eibert Einarsson, med bland annat 27 års erfarenhet som kirurgläkare på Höglandssjukhuset i Eksjö, talade om vad som kan hända efter en bilolycka. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Soldat 3024 Zizanis får pröva på att klippa i en bil med hjälp av Räddningstjänstens verktyg. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Eibert Einarsson, med bland annat 27 års erfarenhet som kirurgläkare på Höglandssjukhuset i Eksjö, talade om vad som kan hända efter en bilolycka. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

Under temaveckan läggs grunden för soldaterna för den verksamhetssäkerhet som är styrande för fortsatt tjänstgöring. Utbildningsveckan vilar på tre ben: trafiksäkerhet, verksamhetssäkerhet vid övningar och Försvarsmaktens värdegrund.

Trafiksäkerhetsutbildningen består av ett antal förevisnings- och ”pröva på”-pass som syftar till att ge en tankeställare kring de risker man utsätter sig själv och andra för om man uppträder vårdslöst i trafiken. En utbildning som är särskilt viktig på ett fordonstätt ingenjörförband. Detta är en utbildning som Ing 2 var först ut i Försvarsmakten med att genomföra och i år är det 10-årsjubileum för trafiksäkerhetsutbildningen för soldaterna i Eksjö. I utbildningen deltar förutom militära trafikinspektörer också polis, räddningstjänst och ambulanspersonal. Vägverket, Motormännens Helnykterhets Förbund (MHF) och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är också engagerade.

– Vi vet sen tidigare år att soldaterna tar med sig råden de får även i det civila. Och om vi med den här utbildningen så bara räddar ett enda liv i trafiken så har vi nått långt, säger löjtnant Christer Bjärnlöf, trafikinspektör vid Ing 2. Vi har dessutom statistik på att trafikolyckorna vid Ing 2 har minskat tack vare utbildningen, avslutar han.

Att veta hur man ska uppträda vid övningar på våra övnings- och skjutfält är en annan viktig säkerhetsfråga som soldaterna får sig till del. Vad olika varningsskyltar innebär, hur sjukvårdsberedskapen fungerar och vilka regler som gäller vid skjutningar är exempel på vad denna utbildning handlar om. Många av soldaterna kommer att bli fordonsförare så de får också utbildning i hur man uppträder vid terrängkörning och hur de ska agera om det uppstår ett läckage av miljöfarliga ämnen från ett fordon.

För att uppträda på ett säkert sätt är det viktigt att individen och förbandet mår bra och känner trygghet i det man gör. Därför passar även utbildning i Försvarsmaktens värdegrund in i ramen verksamhetssäkerhet. Plutonsbefälen har genomgått en utbildning ledd av Arbetsmiljöavdelningen vid Ing 2 och leder nu själva värdegrundsutbildningen med sina soldater. Utbildningen genomförs enligt målen för Försvarsmaktsgemensamma krav på förmåga hos soldater och sjömän (FSS).

I värdegrundsutbildningen är bland annat dialogerna viktiga, var gränsen för mitt och andras beteende går måste kunna diskuteras.
– Det hela handlar om trovärdighet och de här diskussionerna görs bäst av dem som ska jobba tillsammans, säger Maria Hedbrant, chef för Arbetsmiljöavdelningen vid Ing 2.