Utländska piloter tränar nödsituationer i Sverige

Under elva dagar deltar piloter från Polen, Ungern och Bulgarien i en Sere C-kurs för att kunna hantera en nödsituation på rätt sätt enligt internationell standard. Arrangör av kursen är Försvarsmaktens överlevnadsskola i Karlsborg.

De praktiska momenten är flera. Här behandlas värmechock med höjda ben, svalkande vatten och uppknäppta kläder (trots kylan). Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

I den omkring 20 man starka gruppen finns även svenskar som till vardags arbetar på den ungerska flygbasen Papá. Där är transportflygplanet C-17 som ingår i SAC, Strategic Airlift Capacity baserat och Sverige är ett av de länder som deltar i samarbetet kring SAC.

Under utbildningen får deltagarna en bred genomgång med allt från hur man hanterar värme och kyla till hur man blir upphämtad. Kursen varvar praktik med teori. Under helgen kommer deltagarna att vistas både i ett öken- och ett djungelklimat i en klimatanläggning där även praktiska moment genomförs.

Internationell standard

Sere C är en förkortning för engelska Survival, Evasion, Resistance och Extraction. Översatt till svenska betyder det överlevnad, dold överlevnad/flykt, hantera en fångsituation och undsättning, enkelt förklarat hur man blir upphämtad av någon. C står för nivån på utbildningen, där A är lägst och C är högst nivå. Alla i utlandsstyrkan får en Sere B-utbildning och soldater som idag gör sin värnplikt får en Sere A-nivå.

Eftersom Sverige idag deltar i olika internationella insatser har behovet av samövning och gemensamma utbildningar ökat. Ett område där man samarbetar över nationsgränserna är just överlevnad/undsättning – hur man ska göra om något skulle gå fel. Sere är en del av helhetstänket bakom undsättning och hur det ska genomföras.

Försvarsmaktens överlevnadsskola har ett gott rykte internationellt och kursen genomförs enligt internationella krav. I och med detta så är kursen attraktiv för andra länder.

– Det var därför självklart att valet blev svenska försvarsmaktens överlevnadsskola, berättar en av de utländska piloterna. Skolan har bra atmosfär och kunniga instruktörer med internationell erfarenhet. Det enda vi kan klaga på är vädret - det hade varit skönt med lite mer värme, avslutar han.