Utbildning för att leda

Går du i tankar på att studera till officer kan en studieinriktning som har ledningssystem i fokus vara ett alternativ. För närvarande studerar elva tjejer och killar vid Ledningsstridsskolan, LedSS, i Enköping där utbildningen pågått sedan januari.

Utbildningen innehåller betydligt mer än teori i lektionssalar. Utbildning i mörkerhjälpmedel är bara ett exempel. Foto: Linda Kits & Ola Modig/Försvarsmakten
Just nu studerar elva tjejer och killar vid Ledningsstridsskolan. Huvudinriktningen är ledningssystem.
Just nu studerar elva tjejer och killar vid Ledningsstridsskolan. Huvudinriktningen är ledningssystem. Foto: Linda Kits & Ola Modig/Försvarsmakten
Konsten att bygga nätverk är ett av de moment som står på schemat. För studenterna innebär det en rad olika laborationer.
Konsten att bygga nätverk är ett av de moment som står på schemat. För studenterna innebär det en rad olika laborationer. Foto: Linda Kits & Ola Modig/Försvarsmakten
Just nu studerar elva tjejer och killar vid Ledningsstridsskolan. Huvudinriktningen är ledningssystem. Foto: Linda Kits & Ola Modig/Försvarsmakten
Konsten att bygga nätverk är ett av de moment som står på schemat. För studenterna innebär det en rad olika laborationer. Foto: Linda Kits & Ola Modig/Försvarsmakten

Officersprogrammet är en treårig utbildning som ger 180 högskolepoäng. Utbildningen bedrivs dels vid Militärhögskolan i Stockholm, dels vid olika funktionsskolor runtom i landet. Tre olika ämnen ingår i utbildningen – krigsvetenskap, militärteknik och ledarskap/pedagogik. De olika ämnena integreras i varandra, bland annat i samband med praktiska övningar. Studenterna blir officerare med en generell taktisk utbildning som bas – de lär sig alltså mer om större sammanhang, än om fördjupning i små detaljer.

Krigsvetenskap

Krigsvetenskapskurserna innehåller grundläggande taktik och stridsteknik anpassat för militära förband och enheter som på ett eller annat sätt bidrar till ett fungerande ledningssystem inom ramen för en militär insats. Problem de studerande ställs inför är exempelvis hur man kan flytta ett modernt militärt "huvudkontor" till en plats som kan vara i en hotfull miljö, och dessutom sakna elektricitet, telefonnät och inte minst datanätverk – en plats som alltså liknar många av de områden Försvarsmakten uppträder i internationellt.

Militärteknik

I militärteknikkurserna lär sig de studerande den bakomliggande tekniken för att få allt att fungera tillsammans i en helhet. Det kan handla om kraftförsörjning, datatrafik, transmissionssystem och radiovågor.

Ledarskap och pedagogik

Ledarskap och pedagogik omfattar bland annat teorier kring hur människor lär sig, eller fungerar, i stressande situationer. Den pedagogiska delen går ut på att lära sig bli en bra pedagog – alltså att kunna utbilda sina framtida soldater i olika materielsystem eller taktiska problem. I ledarskapsutbildningen lär man känna sig själv och testar sina gränser, samtidigt som man med hjälp av sina kamrater får ansvar för att leda verksamhet och lösa problem.

Teoretiskt och praktiskt

Teori varvas med praktik hela tiden. Många lektioner och föreläsningar sker utomhus i miljöer som försöker eftersträva de miljöer som officerare möter bland annat vid internationella insatser. En vanlig vecka kan bestå av teorilektioner om hur ett datanätverk är uppbyggt, följt av praktiska laborationer i lektionssalsmiljö för att slutligen ingå som ett moment i en större övning i fält. Varje vecka ingår dessutom fysisk träning som en del i utbildningen.

Ansökan till officersprogrammet med inriktning ledningssystem sker genom www.studera.nu (nytt fönster) – leta efter Försvarshögskolan.