Tuffa tester för blivande aspiranter

Under den gångna helgen testades män och kvinnor som sökt Försvarsmaktens aspirantutbildning. 96 av dem testades i Skövde.– Jag var fruktansvärt nervös, men nu när det är gjort känns det bara roligt, sa Karolin Gustafsson från Göteborg.

Helena Bergensund kämpar med rygghäng 2 minuter 40 sekunder, ivrigt påhejad av Jonas Andreen. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Karolin Gustafsson testas på sin logiska, verbala och spatiala förmåga.
Karolin Gustafsson testas på sin logiska, verbala och spatiala förmåga. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Karolin Gustafsson testas på sin logiska, verbala och spatiala förmåga. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

Testerna pågick under tre dagar och bestod av flera delar: skriftligt prov, medicinska tester, konditions- och styrketest samt intervjuer.

Har man inte gjort värnplikten, men känner att officersyrket lockar, så finns sedan februari 2009 en möjlighet att nå dit. Av dem som testades vid Skövde garnison under helgen, gjorde ungefär hälften så bra resultat att de kommer att kallas till nästa steg.
– Det är flera delar som ska stämma för att man ska erbjudas en plats, berättar rekryteringsofficer Melker Johansson vid Trängregementet.

För många är det de fysiskt krävande testerna som fäller avgörandet. Andra har svårt med det logiska tänkandet då den skriftliga delen genomförs.

Karolin Gustafsson från Göteborg har inte gjort lumpen, men ser det som en utmaning att klara testerna samtidigt som hon tycker att officer verkar vara ett spännande yrke.
– Jag skulle gärna vilja jobba med underrättelser, men efter den här helgen så har jag verkligen fått upp ögonen för försörjning mark, berättar hon efter avslutade tester framför datorn.
– Jag var jättenervös när jag kom hit. Hur det än går så har det här varit jätteroligt. Jag har fått mycket information och en bra inblick i vad officersyrket innebär, avslutar Karolin.

Aspirantutbildningen påbörjas den 11 januari 2010 på tre platser i landet; Boden, Halmstad och Karlskrona. Efter cirka sju månader tar den grundläggande officersutbildningen vid.