Sverige leder unik genderkurs

Sverige har täten avseende genderperspektiv i insatser. Just nu genomförs den första kursen för Gender Field Advisors på Swedint.– Det är tydligt att kursen möter ett behov, säger Charlotte Isaksson, Försvarsmaktens genderrådgivare.

Just nu genomförs den första kursen för Gender Field Advisors på Swedint. Foto: Frida Jansson

Den 3:e oktober 2009 hälsade kurschef Linda Johansson de internationella deltagarna välkomna till Swedint för att delta på den första internationella Gender Field Advisor-kursen. Gender Field Advisor betyder att man är rådgivare på taktisk nivå, att man arbetar ”på fältet”.

De 25 deltagarna kommer från länder såsom Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Island, Nederländerna, Norge, Tyskland, Sverige och Österrike.
De representerar en bred erfarenhet från både civil och militär verksamhet, av att arbeta i fält såväl som med genderfrågor på en strategisk nivå.

På schemat finns bland annat föreläsningar om FN:s resolution 1325 ”Kvinnor, Fred och Säkerhet”, strukturer och metoder, folkrätt, trafficking, erfarenheter från tidigare Gender Field Advisors samt olika fallbeskrivningar som deltagarna kan komma att möta i sina framtida insatser.

En viktig poäng med kursen är att blivande Gender Field Advisors ska kunna bilda nätverk sinsemellan.
– De sammantagna erfarenheterna hos kursdeltagarna bådar gott för att veckan ska bli framgångsrik när det gäller såväl kunskapsutbyte som nätverksbyggnade mellan deltagarna. Det är även positivt att så många som en tredjedel av kursdeltagarna är män, säger Linda Johansson, kursansvarig och som till vardags arbetar på Internationella utbildningsenheten.

– Vi är glada över att kunna arrangera den här kursen för Gender Advisors inte minst mot bakgrund av det nya direktivet om integreringen av gender och 1325 i NATO-strukturen. Den slår fast att Gender Advisor-funktionen ska etableras både i fredshögkvarter och i insatserna. Det är tydligt att den här kursen möter ett behov av en förmåga som är starkt efterfrågad i våra insatser och av andra länders försvarsorganisationer, säger Charlotte Isaksson, Försvarsmaktens Gender Advisor. Hon lyder direkt under insatschefen, då det är han som har ansvaret för frågan i Sverige.

Kurser har framtiden för sig med ytterligare två kurser 2010. Linda Johansson avslöjar att trycket var stort på den första internationella kursen och att flera kompetenta personer som ansökte till kursen tyvärr inte fick plats.
– Det talar om för oss att intresset och behovet av Gender advisor ökar internationellt, säger hon.

– Jag känner mig priviligerad att kunna genomgå denna kurs innan jag tillträder min befattning, inte minst värdefullt är det att lyssna på de erfarenheter och den struktur som skapats vid det svenska PRT i Mazar-e-Sharif. Det är tur för oss andra att den svenska Försvarsmakten gått före och ”kör loket” för oss andra som kliver på tåget nu, säger örlogskapten Ella Van de Heuvel från Nederländerna, som i närtid kommer att åka till Isafs högkvarter i Kabul som Gender Advisor. En annan Gender Advisor-befattning vid samma högkvarter tillsätts av Norge, som deltar med fyra deltagare på kursen och som redan i likhet med Sverige har Gender Field Advisors i insatsområdet.

Kursen arrangeras i samarbete mellan Försvarsmakten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Svenska Polisen, Folke Bernadotteakademin och Kvinna till Kvinna.