Svenska flygplan övar i Tyskland

Just nu pågår Northern Coast 2009, en marinövning i norra Tyskland där 13 nationer deltar. Sverige deltar med både fartyg och flygplan. Flygförbandet baserar på en tysk flygbas i Nordholz och består av 40 personer och två ASC 890 flygplan. ASC är en förkortning för Airborne Surveillance and Control. Övningen är marinens största övning under 2009 med tio deltagande fartyg och en ubåt.

Svensk ASC 890 på flygbasen i Nordholz Foto: F7/Försvarsmakten

Denna vecka börjar övningen med första övningsskedet, Detta skede fungerar som en förövning där man bland annat tränar samman de olika förbandsdelarna och förbanden som ingår i övningen. I nästa vecka fortsätter man med nästa skede benämnt Livex, vilket är en förkortning för Live Exercise. I det skedet övar man förbanden fullt ut. Besättningarna, Flygunderhållskompaniet och övrig personal i ASC 890-förbandet är förväntansfulla inför detta.

För ASC 890 som är ett nytt system i Försvarsmakten är det första övningen som genomförs.

– Oaktat formaliserad ambitionsnivå med ASC 890 är denna övning oerhört viktig för förbandets utveckling samtidigt som vi för första gången levererar efterfrågad luftburen ledning i ett internationellt sammanhang, säger Olle Norén, som är kontingentschef.

Systemet ASC 890 är en vidareutveckling av det för nationella ändamål framtagna, flygburna radarsystemet FSR 890 och har flygplan SAAB 340 som bärare. Den stora förändringen är att ASC 890 har tre operatörsplatser, vilket medger att man kan bedriva flygburen flygstridsledning, något som inte är möjligt med FSR 890. I övrigt kan systemet användas för att inhämta information med sina sensorer och skapa ett sjö- och luftläge.

Förbandet baserar under övningen på marinflygbasen i Nordholz vid namn Marinefliegergeschwader 3 ”Graf Zeppeliner”. Basen är huvudbas för det tyska marinflyget och har en lång  historia med bland annat zeppelinare som baserade här åren 1913-1919.