Svensk patrull beskjuten under gisslansituation

En svensk patrull besköts vid 13-tiden, svensk tid, när den tillsammans med afghansk polis medverkade till att lösa en gisslansituation i den västra delen av det svensk-finska ansvarsområdet.

Inga soldater har skadats under händelsen.

Patrullen besköts från relativt långt avstånd med finkalibrig ammunition. Motståndsmännen som besköt var ett tiotal stycken och de avvek från platsen relativt snart efter eldgivningen.

Flyg skickades till området för att understödja patrullen.