Stridsbåtsolyckan i Göta kanal utredd

Vid en uppvisning i augusti körde en stridsbåt upp på land och blev stående vid sidan om Göta kanal. Nu har en rapport lämnats till Försvarsmaktens redare.

Det var under en kanalfest i Söderköping som besättningen på en stridsbåt från Östgöta kustbataljon förlorade kontrollen över båten. Vid ett uppvisningsmoment i Göta kanal kördes den upp på land och blev stående på kanalbanken. Ingen person kom till skada. Det blev inte heller några materiella skador eller miljöskador.

Efter händelsen tillsatte Försvarsmaktens redare en undersökningsgrupp som nu har lämnat sin rapport. Av rapporten framgår att den direkta orsaken till att stridsbåten förlorar manöverförmågan är att den framförs med trimplanen nere och med hög fart under förhållanden som inte medger säker manövrering.

Indirekta orsaker till händelsen är med största sannolikhet att ingen riskanalys gjordes och att det fanns brister i sjösäkerhetsanalysen, samt att förbandsledningen inte hade säkerställt att övningsledaren hade kompetens för att leda och planera uppvisningen.

– Den här olyckan kunde ha fått betydligt allvarligare konsekvenser än vad som nu blev fallet. Vi tittar nu på rapporten och kommer så fort vi kan genomföra åtgärder för att komma till rätta med orsakerna till händelsen, säger flottiljamiral Odd Werin som är Försvarsmaktens redare.