Strid i bebyggelse under säkra former

Utanför dörren, tryckta mot väggen, står soldaterna med laddade vapnen, beredda att ta sig in och rensa huset. Denna gång är de på övningsplatsen i Kvarn, nästa gång kan det vara i Afghanistan eller i någon annan del av världen, där Sverige deltar i en insats.

Fänrik Hjorter ger instruktioner till soldaterna Wallroth och Palmér när de ger sig in i byggnaden första gången. Foto: Joacim Harrby/Försvarsmakten
Soldat Lindstam förbereder för att kasta en chockhandgranat. Han understöds av soldat Källstrand.
Soldat Lindstam förbereder för att kasta en chockhandgranat. Han understöds av soldat Källstrand. Foto: Joacim Harrby/Försvarsmakten
Soldat Lindstam förbereder för att kasta en chockhandgranat. Han understöds av soldat Källstrand. Foto: Joacim Harrby/Försvarsmakten

Soldaterna som tillhör Grenadjärkompaniet, P 4:s kompani i Kvarn, utbildas just nu i stridsteknik och taktik för att kunna strida i bebyggda områden. En utbildning som ingår i den grundläggande soldatutbildningen och som är grunden för att kunna söka till skyttesoldat i ett insatsområde.

När dörren öppnats tar soldaterna sig in i huset, ögonen rör sig snabbt och läser av läget i den halvmörka korridoren. Det verkar finnas två dörrar, de tecknar åt varandra att fortsätta in. Vad som väntar vet de inte säkert, men enligt uppgift från den ”lokala polisen” kan det finnas någon upprorsman kvar. De fortsätter enligt inövade rutiner.

Realistiskt men säkert

De vet inte exakt hur det ser ut inne i husen, inte heller var de kan ligga någonstans eller om de kommer delta i operationer som denna men flera soldater på kompaniet planerar att söka till styrkan som ska tjänstgöra i Afghanistan under 2011. Det gör att många av dem har riktiga mål för ögonen under utbildningen. 

– Vi vill pröva våra soldater så nära verkligheten som möjligt, därför kommer varje soldat att genomföra skarpskjutningar i hus, berättar löjtnant Joacim Harrby som under dagens moment är övningsledare. Soldaterna kommer att kasta riktiga spränghandgranater och skjuta med sina vapen under inbrytningen i huset.
– Det krävs att soldaten fått en bra grund i sin soldatutbildning och att övningen är säker i alla aspekter, fortsätter Joacim. 

Övningsledaren kontrollerar

För att uppnå en säker men ändå realistisk övning, som liknar soldatens värsta scenario i exempelvis Afghanistan, måste förberedelserna vara av mycket hög kvalitet.

– Vi börjar med att lära soldaten hur de ska röra sig och kommunicera med tal och tecken, säger Joacim. Detta byggs sedan på med mer kunskap och övningen genomförs på öppna ytor, i hus och på skjutbana, allt för att säkerställa att soldaten når den utbildningsnivå som krävs.

Denna övning, att med skarp ammunition rensa ett hus, är den sista delen i en övningsserie. De som är övningsledare har inledningsvis rekognoserat och testat övningsplanen. De har på så vis kunnat kontrollera om säkerhetsanalysen täcker alla eventuella svårigheter och kanske framför allt se till att alla möjliga risker upptäcks.

När soldaterna står utanför ett okänt hus måste de veta hur de ska agera även i stressiga situationer. Under övningen håller övningsledaren koll på att soldaterna hänger med i den stegring av svårigheter som genomförs. Det man har övat ordentligt blir välbekant och man kan utföra uppgiften i en riktig situation utan att äventyra säkerheten för sina kamrater.