Strapatsutbildning i höstkyla

På sensorkompaniet utbildas grupper och plutoner som skall uppträda enskilt, ofta långt från andra egna förband. Risken att kompaniets enheter blir avskurna eller hamnar i bristsituationer är högre än hos andra enheter. Av den anledningen genomför soldaterna under slutskedet av sin grundläggande soldatutbildning även överlevnadsutbildning.

Övergång av vattendrag i höstmörkret. Foto: Johan Bergstedt/Försvarsmakten.
Kamp mot gyttja under flyktmoment.
Kamp mot gyttja under flyktmoment. Foto: Johan Bergstedt/Försvarsmakten.
Tillredning av livsmedel efter genomfört slaktmoment.
Tillredning av livsmedel efter genomfört slaktmoment. Foto: Johan Bergstedt/Försvarsmakten.
Uppmärksamma soldater vid genomgång.
Uppmärksamma soldater vid genomgång. Foto: Johan Bergstedt/Försvarsmakten.
Kamp mot gyttja under flyktmoment. Foto: Johan Bergstedt/Försvarsmakten.
Tillredning av livsmedel efter genomfört slaktmoment. Foto: Johan Bergstedt/Försvarsmakten.
Uppmärksamma soldater vid genomgång. Foto: Johan Bergstedt/Försvarsmakten.

I höstmörkret, samtidigt som den första kylan svepte in över Norrbotten, var det dags för årets kull värnpliktiga att ta del av grunderna i SERE (survival, evasion, resistance, extraction). Den nya benämningen på det som tidigare kallades överlevnadsutbildning.

Grundläggande kunskaper

Under övningens första del gavs soldaterna de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för att hantera en brist- eller överlevnadssituation. Då utbildningen fokuserar på väldigt grundläggande kunskaper som att kunna göra upp eld, rena vatten och övernatta i bivack med endast den utrustning man har på kroppen är det till nytta inte bara för den fortsatta utbildningen utan även för resten av livet. Under övningens andra del, som utgjordes av en strapatsrik utbildningskontroll, prövades soldaternas inlärda färdigheter och tempot ökade vilket gjorde att en hel del fick testa både sina fysiska och psykiska gränser. Detta gav förhoppningsvis både ökad självkännedom och tilltro till den tilldelade utrustningen.

Emotta utbildningstecknet

Efter att de värnpliktiga korsat kalla vattendrag, genomfört enskilda skjutmoment i mörker, varit utan mat och tillryggalagt många mil till fots stod så slutligen på torsdagskvällen ett väldigt trött och smutsigt men stolt kompani uppställt på ridplan utanför regementsområdet för att emotta utbildningstecknet ”Granen”. Granen är själva beviset på att soldaten besitter kompetens inte bara för att klara sig själv men även utgör ett stöd för kamraterna under svåra förhållanden.