Stort intresse för Försvarsmakten i norr

Försvarsmakten arrangerade under lördagen och söndagen den 3-4 oktober Garnisonens dag med besökshelg i Boden, cirka 2000 personer hade sökt sig till arrangemanget. Det hela inleddes som vanligt med pompa och ståt på lördagsmorgonen. Den gemensamma ceremonin med soldaterinran, korum och fordonsparad inramades av både körsång och musik.– Fantastisk roligt att se att så många sökt sig hit, det är viktigt att soldater och anställda får möjlighet att visa vår verksamhet, sa överste Torbjörn Larsson, chef för Artilleriregementet.

Försvarsmaktens verksamhet väcker stort intresse, cirka 2000 personer besökte Garnisonens dag i Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Uppvisningen av F 21:s hundpluton var utan tvekan dagens populäraste inslag.
Uppvisningen av F 21:s hundpluton var utan tvekan dagens populäraste inslag. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Brigadgeneral Stefan Andersson, chef för Nordic Battlegroup 2011.
Brigadgeneral Stefan Andersson, chef för Nordic Battlegroup 2011. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Det här är första gången vi besöker Boden, det är jätteroligt att få vara här och se hur vår son har det, sa Ylva Williams och Per Westman som tillsammans med dottern Jorun besökte sonen Jon som gör lumpen på trosskompaniet på A 9.
– Det här är första gången vi besöker Boden, det är jätteroligt att få vara här och se hur vår son har det, sa Ylva Williams och Per Westman som tillsammans med dottern Jorun besökte sonen Jon som gör lumpen på trosskompaniet på A 9. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Uppvisningen av F 21:s hundpluton var utan tvekan dagens populäraste inslag. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Brigadgeneral Stefan Andersson, chef för Nordic Battlegroup 2011. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Det här är första gången vi besöker Boden, det är jätteroligt att få vara här och se hur vår son har det, sa Ylva Williams och Per Westman som tillsammans med dottern Jorun besökte sonen Jon som gör lumpen på trosskompaniet på A 9. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Årets besökshelg var som tidigare år ett samarrangemang mellan förbanden i Bodens garnison. Nytt för i år var att även Norrbottens flygflottilj, F 21 i Luleå, Fortifikationsverket och Försvarsmaktens logistik var med och visade delar av sin verksamhet. Ceremonin inleddes med tal av de båda regementscheferna, överstarna Jan Mörtberg, I 19 och Torbjörn Larsson, A 9.
– Idag vill vi visa upp oss och ge er anhöriga en chans att se hur vi tar hand om era söner och döttrar, syna oss! sa överste Mörtberg bland annat i sitt tal.

Populära hundar

Därefter genomfördes soldaterinran av brigadgeneral Stefan Andersson, chef för Nordic Battlegroup 2011. Ceremonin fortsatte sedan med korum av garnisonspastor Helge Stålnacke. För det musikaliska inslaget stod Marinens musikkår från Karlskrona. Under korumets psalmer stämde kören Chorisma från Boden upp i skönsång.
Ceremonin avslutades med fordonsparad. Det var Föreningen P 5, A 8 traditionsgrupp och Ing 3 kamratförening som visade upp sina välskötta militärfordon från förr.

Efter ceremonin var det fritt fram för besökarna att bekanta sig med den miljö och den materiel som dagens soldater utbildas i och med. Efter lunchen i militärrestaurangen genomfördes överflygning med Jas 39 Gripen ur F 21 och därefter följde uppvisning av F 21:s hundpluton, något som visade sig vara mycket populärt bland besökarna. Åskådarna trängdes för att komma fram och se de duktiga hundarna agera tillsammans med sina hundförare.

– Intressant att få en bild av Försvarsmakten i dag. Och det var speciellt roligt att vår son trivs så bra här, vi har ju hört det när han ringer men nu ser vi det på nära håll också, sa Per Lundahl från Norrtälje, som tillsammans med frun Gunilla och dottern Tilde besökte sin son Oskar som gör sin värnplikt på pansarskyttekompaniet på I 19.

Stort intresse för utlandstjänst

Ett av huvudsyftena med Försvarsmaktsdag eller Garnisonens dag är rekrytering till insatsförbanden. Under helgen fanns därför chefen för Nordic Battlegroup, NBG 2011, brigadgeneral Stefan Andersson på plats.
– Huvudinriktningen är att rekrytera ur de värnpliktiga som nu genomför sin grundutbildning. Det här är mitt tredje förbandsbesök i höst och jag ser redan att intresset för att göra en insats är mycket stort bland soldaterna, sa Stefan Andersson.

Lördagseftermiddagen fortsatte sedan med uppvisning av dagens moderna hemvärn. En insatspluton ur Norrbottensgruppen förevisade genomsök och försvar av objekt. Insatsplutonen understöddes av Frivilliga flygkåren, Bilkåren och Brukshundklubben. Marinens musikkår gav också en välbesökt konsert på Artilleriregementets kaserngård.

På eftermiddagen fanns även möjlighet att lyssna på föreläsningar om utlandstjänst och hur det går till att bli officer.

Lördagen avslutades med fart och fläkt då den traditionella plutonsstafetten genomfördes.

Fler bilder från besöksdagen (Nytt fönster)