Stor hemvärnsövning i Skåne

Nu har två hemvärnsbataljoner i Skåne haft sin första krigsförbandsövning, KFÖ. Från soldat och upp till bataljonchef övade tillsammans i ett knepigt scenario.– Nu fick vi se att vi fungerar, säger Ann-Christine Lundström, bilförare i insatskompaniet Quebec Lima.

Alla funktioner och förmågor testades under övningen. Här rycker soldater fram i skyddsmask och skyddsdräkt. Foto: Christer Hansson/Försvarsmakten
Tyngdpunkten låg på strid i bebyggelse.
Tyngdpunkten låg på strid i bebyggelse. Foto: Christer Hansson/Försvarsmakten
Victor Limas kok mötte bara lovord och köerna till utspisningen var långa.
Victor Limas kok mötte bara lovord och köerna till utspisningen var långa. Foto: Christer Hansson/Försvarsmakten
Elever från Olympiaskolan deltog som figuranter och bidrog till många bra moment.
Elever från Olympiaskolan deltog som figuranter och bidrog till många bra moment. Foto: Christer Hansson/Försvarsmakten
Tyngdpunkten låg på strid i bebyggelse. Foto: Christer Hansson/Försvarsmakten
Victor Limas kok mötte bara lovord och köerna till utspisningen var långa. Foto: Christer Hansson/Försvarsmakten
Elever från Olympiaskolan deltog som figuranter och bidrog till många bra moment. Foto: Christer Hansson/Försvarsmakten

Den sammansatta övningsbataljonen Victor Lima fick ett omfattande scenario att hantera med många olika moment under Skånes första Hemvärns-KFÖ. Det handlade om gas, terrorism och demonstranter som ställde till med problem för den egna truppen. Dessutom fanns fordonsmarscher på 75 kilometer med i övningen.

KFÖ:n började med mobilisering på fyra olika platser i djupaste fred, men läget skärptes snabbt till kris och krig. Efter några uppmärksammade fall med ifrågasatta hemvärnsövningar tidigare i år ägnades en hel del tid åt juridiken så att ingripanden skedde med stöd i rätt lagar och förordningar.

Drygt 300 soldater och befäl ryckte in. Det var omkring hälften av alla befattningar i övningsbataljonen. Med ett bataljonsområde från Sandhammaren i sydöst till Barsebäck i nordväst var mobiliseringen en komplicerad operation som ändå i stort sett höll tidsplanen tack vare personalbefälet Lars Oldshammars noggranna förberedelser.

– Vi började planeringen i i mitten av januari, berättar överstelöjtnant Bo Palm som var planansvarig. Totalt har vi haft med 35 instruktörer och övningsledare och den organisationen går inte att krympa. Ska alla funktioner övas så kräver det mycket folk.

Han anser att bataljonens förbandsutvecklingsplan och personalutvecklingsplan måste ligga i botten när scenariot utformas. Och det går inte att genomföra en hemvärns-KFÖ utan ett omfattande stöd från FM Log och en förbandsplattform.
Förutom mobilisering och fordonsmarscher genomfördes hela KFÖ:n på militära övningsfält, Revingehed och Ravlunda. På Ravlunda genomfördes skarpskjutning med i stort sett all personal.

Ann-Christine Lundström, bilförare i insatskompaniet Quebec Lima sedan fem år, använde flextid för att kunna delta i övningen.
– Nu fick vi se att vi fungerar, säger hon. Det har varit mycket diskussion på våra korta övningar om vi skulle orka över tid och när vi fick höra om KFÖ:n så sade vi ”äntligen”.

Lars Sjöberg har varit med i Quebec Lima i sju år och är gruppchef. Han är också positiv till KFÖ-formen.
– Vi har lärt oss att man måste hela tiden informera. Dessutom har vi fått träna logistiken. Vi är inte vana vid ammunitionsersättning, att beställa mer vatten och så vidare. Vi har fått ett bättre samarbete i plutonen och samövats i strid. Jag kommer utan tvekan att anmäla mig till nästa KFÖ.

Bataljonchefen Lars Olsson är särskilt nöjd med inryckning och utryckning.
– Den har gått mycket smidigt, säger han. Det har varit en fantastisk inställning till att lösa problem, alla har bidragit och fixat. Olika funktioner har sökt stöd hos varandra. Mitt personliga mål har varit att soldater och befäl i bataljonen ska kunna ta en plats i det framtida Hemvärnet och det tycker jag vi lyckats med.