Stämningsfull soldaterinran

Innebörden av och allvaret i att vara soldat i Sveriges försvarsmakt meddelades de värnpliktiga vid Ing 2 då soldaterinran genomfördes på traditionsrikt sätt. Hemvärnets musikkår i Eksjö och traditionsföreningarna Smålands Karoliner och Smålands Husarer bildade en stämningsfull inramning efter solens nedgång och i stockvedbrasors sken.

Smålands Karoliner skjuter dubbel svensk lösen under soldaterinran på Ing 2. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Soldater vid Ing 2 på väg till soldaterinran.
Soldater vid Ing 2 på väg till soldaterinran. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Ställföreträdande regementschef vid Ing 2, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson.
Ställföreträdande regementschef vid Ing 2, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Soldater vid Ing 2 på väg till soldaterinran. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Ställföreträdande regementschef vid Ing 2, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Drygt 200 värnpliktiga soldater vid Ing 2 meddelades soldaterinran av ställföreträdande regementschefen vid en ceremoni på övningsfältet Ränneslätt. Soldaterna marscherade i bataljonsmarsch från kasern och möttes vid ankomsten av karoliner med facklor som bildat häck fram till uppställningsplatsen. Ceremoniplanen lystes upp av stockvedsbrasor och hundratals marschaller.

Ställföreträdande regementschefen vid Ing 2, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson, talade bland annat kring vikten av Försvarsmaktens och Ingenjörregementets traditioner och hur dessa förvaltas och bevaras. Han talade också om innebörden av att vara en del av Försvarsmakten och ansvaret för att bidra till lösandet av uppgifter oberoende av vilken befattning man har.

Regementspastor Olof Nylén genomförde korum vid ett fältaltare bestående av tre trummor prydda med regementets kommunionskärl, vilka härstammar från sent 1600-tal. Regementspastorn talade kring vikten av att hjälpa dem som behöver hjälp och sa bland annat att allt som behövs för att ondskan ska segra är att bra kvinnor och män inte gör något alls.

Soldaterna vid två av kompanierna har nyligen genomfört en strapatsövning som berättigar till bärande av basker. Före korumet kommenderades för dessa "Mössa av" och till deras glädje och stolthet kommenderades efter genomfört korum "Basker på".

Hemvärnets musikkår i Eksjö bidrog genom hela ceremonin med musik i form av marscher och signaler. Traditionsgrupperna Smålands Karoliner och Smålands Husarer fanns på plats som en högtidlig inramning och ceremonin avslutades med att Smålands Karoliner lät skjuta dubbel svensk lösen med kanon. Efter ceremonin marscherade regementets fanvakt och soldaterna åter till kasern under ledning av Hemvärnets musikkår.