Skillnad på hö och hö

När man ansvarar för hästar måste man se skillnad på bra och dåligt foder. Det vet Ellen Klintenberg, en före detta värnpliktig som stannade kvar efter muck för att ta hästskötarexamen på Livgardet.

Ellen Klintenberg måste klara alla delprov för att bli godkänd i Svenska ridsportförbundets yrkesprov för hästskötare. Kunskap om foder är viktigt. Foto: Björn Westerdahl

Ellen sitter i ett klassrum på kavallerikasern i Stockholm. Framför sig har hon några burkar med hästfoder och en examinator från Svenska ridsportförbundet.
– Hur många gånger per dygn ska hästen ha mat och varför, frågar examinatorn.
– Tre till fyra gånger. I naturligt tillstånd måste hästen vara beredd på att fly, och därför får den inte ha för mycket mat i magen, svarar Ellen.
Examinatorn lutar sig framåt och petar på en burk med gräs.
– Hur bedömer du gräset?
– Jag ser bara strån. Inga blad eller baljväxter. Gräset ger hästen energi och baljväxter innehåller proteiner som är bra för muskeluppbyggnad, svarar Ellen.

Efter en intensiv frågestund får Ellen gå ut ur klassrummet. Hon har precis genomfört ett av delproven i Svenska ridsportförbundets yrkesprov för hästskötare.
– I år genomför 15 värnpliktiga provet. Resten av skvadronen har muckat, men de som är här idag har valt att stanna kvar för att göra provet. Försvarsmakten står för kostnaden, och ett godkänt prov ger ett bra civilt meritvärde, säger Claes Hermansson, chef för hästutbildningen.

De som klarar provet får behörighet att söka vidare till ridlärar- och ridinstruktörutbildningar. I provet testas bland annat hästkunskap, foderkunskap och ridteknik.
– Provet innehåller både teoretiska och praktiska moment. De som genomför provet ska visa att de kan handskas med hästar och utrustning på ett korrekt, säkert och effektivt sätt. De ska vara yrkesmässiga, säger examinatorn Ann-Margarethe Andersson.

Ellen Klintenberg har arbetat med hästar större delen av sitt liv, bland annat som stallvärdinna på en ridskola.
– Det är slitigt att jobba med hästar, men här på kavallerikasern fungerar saker och ting bättre än i många andra stall. Det är ordning och reda och allt klaffar, säger Ellen Klintenberg.
– Jag har inte tänkt jobba med hästar, men om jag får jobb här så tänker jag ta det. Jag har sökt jobb som BFA här, men konkurrensen är hård och alla är jätteduktiga, säger hon.

BFA står för Befälförstärkningsavtalet och betyder att värnpliktiga som är extra duktiga får möjlighet att tjänstgöra som befäl direkt efter lumpen för att täcka upp en lucka där en utbildad officer normalt skulle ha tjänstgjort.