Remissvar Helikopterutredningen

Försvarsmakten delar utredningens slutsatser i delbetänkandet ”Försvarsmaktens helikopter 4 – frågan om vidmakthållande eller avveckling” (SOU 2009:67). Det framgår av det remissvar som lämnades till regeringen på torsdagen.

Militärhelikopterutredningen ser över Försvarsmaktens förmåga att stödja insatsförbanden med helikoptrar för olika uppgifter. I detta arbete ingår att analysera vilka av dagens helikoptersystem som kan och bör behållas. Försvarsmakten strävar mot färre helikoptertyper, men införandet av de nya helikoptersystemen har försenats på grund av leveransproblem. Ett sätt att hantera detta skulle vara att behålla Helikoptersystem 4 ytterligare en tid. Denna fråga har nu prövats av utredningen.

Överrens om att avveckla Helikoptersystem 4 

Utredningen föreslår i sitt delbetänkande att Helikoptersystem 4 avvecklas enligt plan. Försvarsmakten delar denna uppfattning.