Ordning vid ÖB:s inspektion

Ordning och reda, bra anda och krigsförbandet i centrum. Det blev slutsatserna när överbefälhavare Sverker Göranson kom tillbaka till Lv 6 torsdagen den 8 oktober för att följa upp ÖB:s föregående inspektion av 62:a luftvärnsbataljonen.

ÖB Sverker Göranson kom till Lv 6 den 8 oktober för att följa upp föregående inspektion av 62:a luftvärnsbataljonen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Det känns jättebra att vara tillbaka i Halmstad, sa ÖB Sverker Göranson, som hade en delegation på 14 personer med sig vid inspektionen.

Ordning och reda var betyget vid inspektionen i februari, men förbandet fick då också ett antal punkter att förbättra.
– Det finns ett antal anteckningar sedan senast, dessa ska vi titta på idag och vi ska göra det tillsammans, sa ÖB när han inledde dagens arbete.

Regementsledningen fick först ett samtal med ÖB och produktionschefen Göran Mårtensson innan inspektionen fick möjlighet att titta närmare på luftvärnsmateriel: eldenhet 23, UndE 23 och ledningscentral.

Uppföljningsinspektionen delades upp i olika täter: chef, personal, materiel och planering. Efter några timmars arbete i de olika täterna kunde ÖB konstatera att det rådde fortsatt god ordning och reda i 62:a bataljonen. Det som skulle åtgärdas efter förra inspektionen var antingen redan klart eller är på väg att bli klart inom utsatt tid.
– Allt skedde i positiv anda säger bataljonens chef Torkel Nordwall, och vi fick mycket beröm för att vi hade ordning och reda.

Mot slutet av dagen fick bataljonschefen också ta emot en så kallad coin från ÖB som en berömmande gest.
– Det känns bra att veta att vi ligger långt framme, i många fall till och med steget före, sa chefen för  Lv 6, Lennart Klevensparr efter inspektionen.