Olika roller kring pjäsen

Soldaterna på regementet har avslutat sin grundläggande soldatutbildning. Nu börjar befattningsutbildningen, vilken innebär att de får en mer specifik utbildning i just deras kommande tjänst.

Johannes Borgstedt, specialistofficer, förevisar granatkastaren för pjäskompaniets soldater. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Petra Björk, Stockholm och Max Björklund, Piteå.
Petra Björk, Stockholm och Max Björklund, Piteå. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Granatkastare.
Granatkastare. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Petra Björk, Stockholm och Max Björklund, Piteå. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Granatkastare. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.

På pjäskompaniet förevisade befälen för soldaterna hur det går till att skjuta med artilleripjäsen Haubits 77 B och granatkastare. Målet var att visa soldaterna delar av artillerifunktionen, men även att de skulle få se sambandet mellan de olika befattningarna vad gäller pjästjänst. Och framförallt fick de veta sin egen roll i gruppen.

Efter skjutningarna fick soldaterna möjlighet att ställa frågor om både materielen och befattningarna.
– Det är bra att få se vad det egentligen innebär och samtidigt kunna få ställa frågor, menar Petra Björk och får medhåll av Max Björklund. De båda konstaterade också att det är många som ska samarbeta innan de skjuter.