ÖB på förbandsbesök i Haninge garnison

– Vi måste se vad vi kan göra här och nu med de resurser vi har i dag, sa överbefälhavaren general Sverker Göranson under sitt förbandsbesök på Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen.

ÖB under en pratstund med eleverna. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Soldaterna ur stridsbåtskompaniet.
Soldaterna ur stridsbåtskompaniet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
ÖB följer amfibieinsatssoldaterna under skjutningen.
ÖB följer amfibieinsatssoldaterna under skjutningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Soldaterna ur stridsbåtskompaniet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
ÖB följer amfibieinsatssoldaterna under skjutningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under måndagen besökte ÖB förbanden i Haninge garnison; Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen. Främsta syftet med besöket var att träffa personal, värnpliktiga och representanter ur arbetstagarorganisationerna. Ett annat viktigt syfte med besöket var att få ett uppdaterat läge på förbanden och om pågående och kommande verksamheter. Det är också oerhört viktigt för förbandets personal att kunna ha en direkt dialog med ÖB och berätta och visa sin egen verksamhet på plats.

Besök på Amfibieregementet

Besöket inleddes på Amfibieregementet där chefen, överste Ola Truedsson, inledde dagen med att informera om läget på förbandet och om pågående verksamheter, bland annat den kommande insatsen i Kosovo under 2010 och stödet till Adenviken. Men lika viktigt var informationen om den pågående förbandsutbildningen.

ÖB träffade vidare soldater ur amfibieinsatskompaniet som precis har påbörjat övning Amfibie och som vid tillfället genomförde ett av delmomenten, skjutning. ÖB följde verksamheten med stort intresse. Generalen passade också på att träffa elever som genomför den internationella stridsbåtsutbildningen som går av stapeln för fjärde året i rad. Den här gången är eleverna från holländska och amerikanska marinen.

Besök på Fjärde sjöstridsflottiljen

Eftermiddagen fortsatte sedan hos Fjärde sjöstridsflottiljen som likt Amfibieregementet redogjorde för det aktuella läget och kommande verksamhet. Även sjöstridsflottiljen har en hel del internationella åtaganden som just nu förbereds, både mot Afghanistan och Adenviken. Bland annat förbereds flottiljens röjdykardivision som med sin ammunitionsröjförmåga är en internationellt efterfrågad resurs. Ammunitionsröjförmågan är minst lika eftertraktad nationellt där en hel del miljöoperationer och ammunitionsröjningsuppdrag har genomförts av förbandet.

Samverkan mellan förbanden

Avslutningsvis diskuterades samverkan och utvecklingen mellan de båda marina förbanden och den unika förmåga som de utgör tillsammans, genom att kunna verka kustnära, in på land med amfibiestridskrafter och långt ute till havs med flottans enheter.
– Vi samverkar på flera plan och i olika verksamheter. Det är en självklar och naturlig utveckling att vi drar nytta av varandras kunskaper och förmågor för att kunna leverera det som förväntas av oss, nämligen insatta marina förband, både här hemma och internationellt.
Det svarade chefen för Amfibieregementet, överste Ola Truedsson, på frågan vad vinsten med en gemensam garnison var.