ÖB besökte stark garnison

General Sverker Göranson besökte på onsdagen Trängregementet och P4 för första gången i sin roll som ÖB. Besöket var en del i ÖB:s rundresa till förbanden där syftet var att få en uppfattning om läget.– Skövde garnison är en stark väl fungerande garnison, var omdömet från Försvarsmaktens högste chef.

ÖB Sverker Göranson tycker att det är viktigt att vara ute och följa upp verksamheten. "Jag lär mig något nytt varje dag" sa han till Radio Skaraborgs reporter. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
ÖB bakom ratten på fälttrucken redo att lyfta regementscheferna Ronald Månsson (tv) och Mats Ström.
ÖB bakom ratten på fälttrucken redo att lyfta regementscheferna Ronald Månsson (tv) och Mats Ström. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
ÖB bakom ratten på fälttrucken redo att lyfta regementscheferna Ronald Månsson (tv) och Mats Ström. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

ÖB Sverker Göranson anlände till garnisonen i ett av logistikbataljonens ledningsfordon, en Piranha. Till generalsappell och dubbla fanvakter hälsades han välkommen av regementscheferna vid P 4 och Trängregementet, överste Ronald Månsson och överste Mats Ström.

Vid Trängregementet presenterades verksamheten genom förevisningar, samtal med värnpliktiga och fackliga representanter samt en avslutande genomgång med regementschefen.
– Det blev tydligt för ÖB att regementet gjort en ordentlig resa de senaste åren, kommenterade Mats Ström efter besöket. Vi kunde visa att sjukvårdsfunktionen kommer att fungera, att vi klarar strid längs konvojvägen, att vi kommit långt när det gäller utvecklingen av luftburen försörjning samt att vi är framgångsrika i samarbetet med de nordiska länderna. Vi är också en av Försvarsmaktens största utbildare av officersaspiranter här på Logistikskolan.

De soldater som nu gör sin värnplikt är de sista som gör det under pliktlagen. Efter den 1/7 2010 ska rekrytering ske på frivillig grund och Försvarsmakten kommer att ha kontraktsanställd personal för att lösa sina uppgifter.
– Så långt jag kan överblicka kommer det inte att innebära några förändringar för förbanden i Skövde garnison, sa ÖB. Det är en stark och väl fungerande garnison.