Nya ledarskapsutmaningar för plutonchefen

I det kommande försvaret med anställda soldater får plutonchefen en helt ny roll. Vad den nya rollen kommer att innebära var ämnet för det årliga plutonchefsseminariet, som FM LOPE (ledarskaps- och pedagogikenhet) genomfört, på uppdrag av ställföreträdande personaldirektören Patrik Dahle.

Hemuppgift till nästa år: Jobba med förbandsanda, värdegrund, professionalism och personlig färdighet på olika sätt. Foto: Thomas Grevholm/Försvarsmakten

– Plutonchefen har en viktig roll i rekryteringen, säger Sara Wikberg från Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, en av deltagarna. Vi måste ju redan nu jobba på ett sätt som gör soldaterna intresserade av fortsatt anställning.
Plutonchefsseminariet genomförs varje år, för att utveckla det ledarskap som soldaterna möter under sin utbildning, och som ett forum för förbandens plutonchefer att utbyta erfarenheter och utvecklas i sin yrkesroll.
– Insatsplutonchefen får en helt ny roll i det nya personalförsörjningssystemet, med arbetsgivaransvar för 30 anställda soldater och kolleger. Många hade inte reflekterat i de här banorna tidigare, säger Thomas Grevholm, projektledare på FM LOPE.
Under seminariet har förbanden redovisat vad de gjort för att förbättra sitt ledarskap på olika sätt, och också formulerat nya uppgifter att jobba vidare med under nästa år.
Johan Ax från Lv 6 var nöjd med seminariet och möjligheten att få utbyta tankar om problem och lösningar.
– En viktig sak att få diskutera var problemet med att få tid till handledning av yngre kolleger. Den frågan följer också med tillbaka till förbandet i ”hemuppgiften” till nästa år: att jobba med förbandsanda, värdegrund, professionalism och personlig färdighet på olika sätt.
– Det kan vara allt ifrån att officerarna själva är med och skjuter vid skjututbildningen för att utnyttja alla tillfällen till träning, till att anordna ledarskapsdagar med inriktning mot den gemensamma målbilden, säger Johan Ax.