Ny gevärsgranatbana ger säkrare skyttar

Det ska bli lättare att genomföra skjututbildning med granattillsats och utvärdera skott. Tack vare en ny utbildningsanordning får soldaterna bättre träning.– Mig veterligen är detta den första banan av sitt slag i Försvarsmakten, säger vapenofficer Mathias Andersson.

Målen på den nya banan kan användas både till inskjutning och färdighetsträning. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
På banan finns figursågade mål i metall som kan användas för träning med kravallammunition.
På banan finns figursågade mål i metall som kan användas för träning med kravallammunition. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
På banan finns figursågade mål i metall som kan användas för träning med kravallammunition. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Den nya skjutbanan består av containrar med fönster samt figurer av stålplåt som står uppställda på olika skjutavstånd. Innanför varje fönster hänger en klangplåt som indikerar träff.
– När man träffar i fönstret ekar det i plåten och då vet skytten att det är träff. Tidigare var det svårt att utvärdera skotten, säger Mathias Anderson.

På banan finns även en container och en pansarvagn av modell 401 som är avsedda för gevärsspränggranat och den nya gevärspansarspränggranaten.
– Tidigare hade vi problem med att målen förbrukades när vi övningssköt. På den nya banan är målen tillverkade i kraftigare material så att de kan användas en lång tid framöver, säger Mathias Andersson och pekar på några skottställningstavlor som är tillverkade i 25 mm pansarplåt.
– Här kan man genomföra alla övningar som finns i skjutreglementet. Vi har även ställt upp mål på andra avstånd för att kunna genomföra ytterligare skjutövningar, säger Mats Lundkvist, chef för vapensektionen.

Den nya banan ska både kunna användas för utbildning och utveckling av vapensystemet.
– Ibland krävs det även att man modifierar vapensystem och sikten för att få optimal prestanda. Det är ett arbete som nu pågår inom försvarsmakten, säger Mats Lundkvist.